NHG laat ORV-verplichting volledig los

0

Sinds 2018 is de verplichting van NHG voor het hebben van een ORV komen te vervallen. NHG is nu voornemens om die verplichting volgend jaar ook voor bestaande NHG-hypotheken te laten vallen. NHG-directielid Carla Muters verwacht niet dat hierdoor massaal ORV’s opgezegd gaan worden. Bureau DFO wijst aanbieders en adviseurs alvast op hun informatieplicht bij ‘wezenlijke wijzigingen’.

Carla Muters onthulde het voorgenomen besluit in een vraaggesprek met de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP). NHG had eerder al aangekondigd in de Voorwaarden &Normen 2020 duidelijkheid te geven over het wel of niet laten vervallen van de ORV-verpanding. De presentatie van de nieuwe V&W staat gepland voor 30 oktober. Dan zal NHG zowel richting consumenten als adviseurs communiceren dat de verpanding niet meer verplicht is. Daarnaast is er overleg geweest tussen NHG en het Verbond van Verzekeraars over de communicatie wanneer polissen afgepand gaan worden.

Een ORV kan volgens Muters nog steeds een goed advies zijn, maar het hoort wat de NHG-organisatie betreft ‘echt’ in het gesprek tussen klant en adviseur. Muters: “We denken dat we er goed aan doen om de verplichting ook voor bestaande klanten los te laten. Die betalen soms nog hoge premies. Een overlijdensrisicoverzekering heeft in veel gevallen zeker een meerwaarde. Adviseur en klant kunnen samen de individuele situatie bekijken en beoordelen of dat het geval is. Volgens de Wft is het een verplicht onderdeel in het adviesgesprek, het is dus geborgd.”

DFO wijst op informatieplicht

In een reactie stelt Bureau DFO dat de uitlatingen van Muters gevolgen heeft voor de adviespraktijk, en dan met name voor wat betreft de verplichting om de consument hierover te informeren. “Op grond van artikel 4:20 Wft zijn aanbieder en adviseur verplicht om de consument te informeren over wezenlijke wijzigingen, die nadat het product tot stand is gekomen ontstaan. Indien een hypothecair krediet wordt afgesloten met een rentekorting omdat er NHG is en voorwaarde van deze NHG de verplichting tot het hebben van een ORV is, dan is het nadien laten vervallen van deze verplichting te beschouwen als een wezenlijke wijziging.”

Risico van geen actie

Bureau DFO denkt dat de civiele rechter of de geschillencommissie KiFiD van een ‘redelijk handelend en bekwaam adviseur’ zal verwachten dat die zijn bestaande klanten erop zal attenderen dat NHG de ORV-verplichting heeft laten vervallen en deze klanten behoedt voor een te lichtvaardig en onverantwoord besluit om de ORV te staken omdat de NHG dit niet langer vereist. Maar ook dat de adviseur zijn klanten attendeert op de mogelijkheid de verpanding te laten vervallen, maar de ORV laat bestaan waarbij de uitkering dan rechtstreeks ten goede komt aan de nabestaanden.

Indien de financieel adviseur, na het definitief worden van het besluit van NHG, besluit geen enkele actie richting de eigen relaties te ondernemen, dan loopt de adviseur volgens Bureau DFO het risico over enige tijd aangesproken te worden door zijn relaties met het verwijt dat de ORV onnodig is blijven voortbestaan omdat de consument deze verzekering zou hebben beëindigd als de adviseur de consument wél tijdig had geïnformeerd. “De adviseur loopt dan het risico door de consument te worden aangesproken tot betaling van een schadevergoeding die dan, in de beleving van de consument, zal bestaan uit de onnodig betaalde premie voor de ORV sinds het vervallen van de verplichting.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.