NHG: ‘Goed voorbereid op onzekere gevolgen van coronacrisis’

0

In het eerste kwartaal van 2020 is het garantievermogen van NHG toegenomen tot 1,46 miljard euro. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van eind 2019. Daarmee is het fonds naar eigen zeggen stevig gekapitaliseerd om woningeigenaren een vangnet te bieden als dat nodig is. Daarnaast ziet NHG een enorme toename in het aantal huishoudens dat de woning heeft verduurzaamd. In de eerste drie maanden van 2020 nam dit met 39% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Dat en meer blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal 2020. “De stijging van het garantievermogen van NHG wordt veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en het beperkt aantal verliesdeclaraties in combinatie met het relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag. De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om in de toekomst, ook onder ongunstige conjuncturele omstandigheden woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen”, aldus het fonds.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft sinds de laatste maand van het eerste kwartaal invloed op de Nederlandse economie. De mate waarin dit het geval is, is nu echter nog onzeker en ook nog niet in de huidige cijfers terug te zien. Sinds de aanvang van de coronacrisis biedt NHG woningeigenaren extra ondersteuning, door hulp bij toegang te bieden en betaalpauzes voor woningbehoud (en procesverbeteringen) te versnellen met ketenpartners.

Verliesdeclaraties

Het afgelopen kwartaal ontving het fonds slechts 58 verliesdeclaraties van geldverstrekkers, 52% minder dan het aantal in het eerste kwartaal van 2019. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen.

Verduurzamen

In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties met 12% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. In totaal hebben 28.900 huishoudens in het eerste kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG afgesloten. “Sinds de tweede helft van 2019 zien we een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. In de eerste drie maanden van 2020 nam dit aantal met 39% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De verschillende initiatieven van de overheid, financiële dienstverleners en overige belangenorganisaties lijken eigenaren in toenemende mate te bewegen tot het verduurzamen van de eigen woning. NHG blijft zich ook in de toekomst inzetten om de woningmarkt verder te verduurzamen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.