Negatieve rente raakt 3% van alle bankrekeningen

0

Volgens DNB wordt het merendeel van de huishoudens op dit moment niet met een negatieve spaarrente geconfronteerd. Op ruim 97% van de Nederlandse rekeningen staat namelijk een saldo van minder dan 100.000 euro.

Wel ziet de toezichthouder banken steeds vaker – als reactie op de negatieve tarieven van de ECB en negatieve marktrentes – een negatieve rente doorberekenen aan hun klanten. Zo hebben enkele Nederlandse grootbanken de drempelwaarde waarboven zij negatieve spaarrentes hanteren verder verlaagd tot 100.000 euro of 150.000 euro. Daarmee kent een steeds groter deel van het spaargeld een negatieve rentevergoeding. Op ruim 97% van de Nederlandse rekeningen staat volgens DNB echter een saldo van minder dan 100.000 euro.

Te lang gewacht

Na drie jaren stabiel te zijn gebleven, is de rentemarge van Nederlandse banken het afgelopen jaar gedaald tot 1,23%. Doordat de rente naar verwachting laag blijft, houdt de druk op de rentemarge aan. DNB signaleerde in het verleden al vaker dat de langdurig lage rente de rentemarge van banken – het verschil tussen de rente-inkomsten die banken ontvangen en de rente-uitgaven die zij betalen als percentage van de totale activa – onder druk zet. “Banken hebben de rente op deposito’s, met name van huishoudens, niet volledig mee laten dalen met de marktrente. Tegelijkertijd zijn de uitleentarieven, bijvoorbeeld voor hypotheken, wél met marktrentes mee gedaald. Hierdoor zijn inleenrentes van banken over het algemeen minder gedaald dan hun uitleentarieven en is de marge onder druk komen te staan. Via andere kanalen profiteren banken overigens ook van de lage rente. Zo verbetert de lage rente de terugbetaalcapaciteit van debiteuren, waardoor het kredietrisico afneemt”, aldus DNB.

Met vertraging merkbaar

Nederlandse banken hebben hun rentemarge lange tijd op peil weten te houden. Dat komt onder andere doordat een daling van de rente vertraagd doorwerkt op de balans van banken. Zolang banken nog oude contracten hebben openstaan, duurt het enige tijd voordat de lage rente volledig is doorgewerkt op hun uitstaande portefeuille. Daarnaast hebben Nederlandse banken geprofiteerd van de sterke daling van de kosten van marktfinanciering en hebben maatregelen van de ECB de impact van de negatieve rente verzacht. Zo wordt een deel van de reserves die banken bij de centrale bank aanhouden uitgezonderd van de negatieve depositorente en kunnen banken goedkoop financiering ophalen via de Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO’s).

Voorspelling is lastig

Hoewel de rentemarge van banken nog steeds hoger ligt dan voor 2013, stelt DNB zichzelf de vraag of hiermee een dalende trend is ingezet. “Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar de verwachting is wel dat de druk op de rentemarge voorlopig aanhoudt. Ondanks de recente stijging van marktrentes, blijven de niveaus laag. Bovendien geldt ook nu dat het enige tijd zal duren voor de impact van een eventuele verdere rentestijging volledig zichtbaar zou worden in de marge; net als dat het enige tijd geduurd heeft voordat een daling zichtbaar werd.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.