Nederlandse verzekeringsmarkt trekt aan

0

Vandaag publiceerde Allianz zijn nieuwste Global Insurance Report, een analyse van de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkten over de hele wereld. De onderzoekers verwachten voor Nederlandse verzekeraars over het hele komende decennium een gemiddelde groei van 3,1% per jaar moeten bedragen (leven 2,7%, schade 3,5%). Dat zou een aanzienlijke omslag betekenen ten opzichte van het afgelopen decennium (-2,7%), aangezien beide segmenten dan weer in een (gematigde) groeicurve terecht zouden moeten komen.

Volgens Allianz blijft Nederland toch, gemeten naar penetratiegraad (premies als percentage van het bbp), een van de minst ‘ontwikkelde’ verzekeringsmarkten in de eurozone: alleen in Griekenland ligt de penetratiegraad lager.

2021 echt bijzonder

Volgens het rapport stegen de premies in 2021 wereldwijd met 5,1% in 2021 (leven +4,4%, schade +6.3%), dankzij een sterke economische wind mee, toenemend risicobewustzijn en ongekend hoge spaartegoeden door de aantrekkende markt. Maar de samenstelling van de premiegroei maakte 2021 pas echt bijzonder: meer dan twee derde werd gegenereerd in West-Europa en Noord-Amerika, waarbij de helft van de groei alleen al voor rekening van de Verenigde Staten kwam. 2021 is dus een ongebruikelijke afsluiting van een decennium waarin de groei veel lager lag (gemiddeld +3,6% per jaar) met Azië aan kop, goed voor 40% van alle extra premies waarvan meer dan de helft afkomstig uit China. Hierdoor verdubbelde het wereldwijde marktaandeel van China tot 12%.

Oorlog in Oekraïne

Ook 2022 zou een topjaar worden voor het verzekeringswezen, maar de invasie in Oekraïne heeft die verwachting de kop ingedrukt. Het premie-inkomen stijgt naar verwachting circa 1 procentpunt langzamer dan aanvankelijk werd aangenomen, omdat de oorlog zijn weerslag heeft op de economische activiteit en het vertrouwen, ook al stuwt de inflatie de omzet op. Ludovic Subran, chief economist bij Allianz: “Ondanks de grote onzekerheden van dit moment zijn we niet overdreven pessimistisch over de wat langere termijn. Uiteindelijk zijn deze onzekerheden juist de voedingsbodem voor een toenemend risicobewustzijn, ze versterken het effect van de twee belangrijkste ontwikkelingen, namelijk de klimaatverandering en de demografische verschuiving – de belangrijkste redenen van de toenemende vraag naar risicobescherming.”

Beter risicobeheer

“De pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn wake-up-calls voor beter risicobeheer, en nog meer vraag naar bescherming”, aldus Subran. “De sector moet erin slagen zijn economische en sociale relevantie te behouden door innovatieve oplossingen te bieden voor nieuwe en zich ontwikkelende risico’s. De vraagstukken van verzekerbaarheid en betaalbaarheid zullen in de komende jaren waarschijnlijk steeds urgenter worden. Dit vereist een niveau van creativiteit en samenwerking met alle belanghebbenden, klanten, risicodragers en beleidsmakers, dat nog verder gaat dan eerdere inspanningen.”

Nederland

Patricia Pelayo Romero, een van de auteurs van het rapport: “Na een voor de Nederlandse verzekeringsmarkt teleurstellend decennium met overwegend negatieve groeicijfers gingen de jaren 2020 veel rooskleuriger van start: het totale premievolume steeg in 2021 naar schatting met 4,2%, met een sterke groei in beide bedrijven (leven 3,1%, schade 5,3%). Toch lag het nationale premie-inkomen eind 2021 ongeveer een kwart onder het niveau van 2010. Voor 2022 verwachten we een groei van 2,6% (leven 1,8%, schade 3,4%). Over het hele komende decennium zou de gemiddelde groei 3,1% per jaar moeten bedragen (leven 2,7%, schade 3,5%). Dat zou een aanzienlijke omslag betekenen ten opzichte van het afgelopen decennium (-2,7%), aangezien beide segmenten dan weer in een (gematigde) groeicurve terecht zouden moeten komen. Toch blijft Nederland, gemeten naar penetratiegraad (premies als percentage van het bbp), een van de minst ‘ontwikkelde’ verzekeringsmarkten in de eurozone: alleen in Griekenland ligt de penetratiegraad lager.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.