Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

0

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel gelden.

Door gebruik te maken van deze indexatie-regels kunnen pensioenfondsen sneller en meer indexeren dan onder de bestaande regels. Indexeren is bijvoorbeeld mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%. Een fonds onderbouwt het besluit onder andere met de verwachting de pensioenen te verhuizen naar het nieuwe stelsel en het belang voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Of en wanneer een pensioenfonds indexeert is aan het betreffende pensioenfonds. De nieuwe regels kunnen (met terugwerkende kracht) al over 2022 worden toegepast. Ook gelden deze regels voor de toeslagbesluiten over 2023.

Wet toekomst pensioenen

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. In maart van dit jaar is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door Carola Schouten (foto), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. De nieuwe pensioenwet sluit volgens haar aan bij de huidige arbeidsmarkt, biedt eerder perspectief op indexatie en behoudt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel. Na behandeling en akkoord in de beide Kamers krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.