Mogelijkheden en gevolgen van generatieve AI

0

Vier ministeries werken samen aan een rijksbrede visie op generatieve AI, die inzicht moet geven in de mogelijkheden en gevolgen van deze technologie. Een bekend voorbeeld daarvan is ChatGPT. Deze visie moet inzichten opleveren over de mogelijkheden en gevolgen van generatieve AI op de samenleving.

De samenwerkende ministeries zijn Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Bij het maken van deze visie is bewust gekozen voor een open aanpak. Er worden bijeenkomsten met de verschillende ministeries, wetenschappers, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers georganiseerd om de mogelijkheden en gevolgen van generatieve AI te onderzoeken. Het is de bedoeling om de gezamenlijke visie eind dit jaar met de Tweede Kamer te delen.

Diverse bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over thema’s zoals desinformatie en democratie, onderwijs, economie en zorg. Bij deze bijeenkomsten sluiten mensen aan die werkzaam zijn binnen deze verschillende thema’s. Op 30 juni was de eerste bijeenkomst met mensen die spraken namens de Universiteit Utrecht, Hogeschool van Rotterdam, gemeente Papendrecht, Filosofie in Actie en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze spraken over de mogelijke gevolgen van generatieve AI op desinformatie en democratie.

Ook wordt er binnenkort een Catshuisbijeenkomst over generatieve AI georganiseerd, organiseert het ECP|Platform voor de Informatie Samenleving binnenkort begeleidingsethiek bijeenkomsten en worden er bijeenkomsten voor burgers georganiseerd. Tijdens de burgerbijeenkomsten wordt gesproken over de invloed van generatieve AI op hun dagelijkse leven.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.