Minder schade voor Vereende

0

De Vereende heeft vorig jaar het premievolume van de verzekeringsportefeuille met 16,5% zien toenemen van 45,5 miljoen euro naar 53,0 miljoen euro verdiende premie. De netto combined ratio kwam in 2020 uit op 91,7%. Dit werd onder andere veroorzaakt door een verbeterde schaderatio.

De verzekeringsportefeuille van de Vereende is onder te verdelen in twee delen: de portefeuille van producten die via assurantieadviseurs worden geadviseerd en de BAVAM‑portefeuille. De intermediaire portefeuille bestaat voornamelijk uit WA-motorrijtuigen-, brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De Vereende brengt pas een offerte uit als een risico onverzekerbaar is in de reguliere markt. De solvabiliteit van de Vereende steeg vorig jaar van 151% naar 156 %, met name door het positieve resultaat van 3,5 miljoen euro.

De bruto verdiende premie Motor neemt met 26,7% toe tot 38,61 mln. De taxiportefeuille is daar de grootste veroorzaker van, maar ook de personenauto’s hebben gezorgd voor premiegroei, deels door premieverhogingen. Aansprakelijkheid daalt met 0,3% tot 11,07 mln, Brand komt uit op 2,69 mln (+10,3%) en de bruto verdiende premie bij de Milieupool loopt met 59,8% terug tot 0, 62 mln, als gevolg van het staken van het risicodragerschap van de Milieupool in 2019. Het percentage herverzekerde premie neemt toe van 47% in 2019 tot 57% in 2020. De netto verdiende premie valt in 2020 wel lager uit en loopt terug van 23,5 mln naar 22,8 mln.

Minder schademeldingen

Als gevolg van een negatieve ontwikkeling op letselschaden bij schadeverzekeringen voor inzittenden zijn extra IBN(E)R voorzieningen getroffen van bruto 1,1 mln euro. Naar aanleiding hiervan worden de verzekeringen met een ‘opzittende’ risico door de Vereende beëindigd. Ten gevolge van recente juridische uitspraken is voor de mogelijke impact van negatieve rente aan letselschaden met een langere looptijd een bedrag van bruto 1,6 mln euro aan de schadevoorziening toegevoegd.

Het aantal schademeldingen in de gehele portefeuille groeide heel beperkt in relatie tot de premiegroei. Vooral de verminderde mobiliteit en opschorting van polissen als gevolg van de coronacrisis leidden in 2020 tot een lager aantal schaden dan verwacht. De netto schadelast daalde van 11,3 mln euro naar 9,9 mln euro, waarbij het aandeel van herverzekeraars in de schadelast steeg van 39% naar 51%.

Taxi’s

In 2019 steeg het aantal door de Vereende verzekerde taxi’s van minder dan 800 naar meer dan 6.300 polissen. In 2020 zette die stijging in het eerste kwartaal door naar 6.800, maar dit aantal komt over het gehele boekjaar 2020 lager uit, op 4.900 polissen. Een belangrijke reden hiervoor is het vrijwel stilvallen van de vraag naar taxiritten ten gevolge van de coronacrisis die in maart begon. De Vereende: “Veel taxichauffeurs schortten hun werkzaamheden op of beëindigden hun onderneming. Als tijdelijke maatregel boden wij taxiondernemers de mogelijkheid om na afmelding bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de WA-dekking op te schorten en indien gewenst in een (beperkt) cascodekking om te zetten. In het najaar kwam daar de mogelijkheid bij om een aanvullende dekking te krijgen als de taxi ook gebruikt werd voor pakketbezorging. De schadelastontwikkeling voor taxi’s is nog steeds een marktbrede zorg en ook voor de Vereende nog onzeker.”

Maaltijdbezorgers

De portefeuille van bezorgbrommers blijft door Covid-19 juist groeien. Hierbij moet vooral aan brommers van maaltijdbezorgers gedacht worden. “Onze belangrijkste zorg is en blijft de schadefrequentie op dit deel van de portefeuille. Sinds 2019 voeren wij om deze reden een bewustwordingscampagne om veiliger te rijden. In 2020 is besloten de SVI-verzekeringen met een ‘opzittende’ risico te beëindigen.”

Pilot onverzekerd rijden

In 2020 is de Vereende in samenwerking met de RDW en een vijftal assurantieadviseurs een pilot gestart om onverzekerd rijden tegen te gaan. De Vereende: “De RDW kreeg regelmatig de opmerking van onverzekerden dat er geen dekking te verkrijgen was en dat de personenauto daarom onverzekerd rondreed. In deze pilot, die de customer journey vereenvoudigt – proberen adviseurs alsnog een verzekeringsaanbod te doen om onverzekerd rijden te voorkomen. Vaak zal dit een verzekeringsoplossing via de Vereende zijn, maar dit is niet noodzakelijk. De eerste resultaten lijken veelbelovend.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.