Minder hypotheek voor ‘pechgeneratie’ studenten

0

Een groep van zo’n 150.000 oud-studenten die zowel van een basisbeurs als het leenstelsel gebruik hebben gemaakt kunnen volgens hypotheekadviseur Frits moeilijker aan de gewenste hypotheek komen, zolang de termijn waarbinnen zij de opgebouwde studieschuld gaan terugbetalen niet vaststaat.

Door de aanpassing van de studiefinanciering valt deze groep oud-studenten onder een overgangsrecht en mogen ze kiezen hoe ze hun opgebouwde studieschuld willen terugbetalen: in 15 jaar of in 35 jaar. “Dat lijkt prettig, maar van DUO mag die keuze niet eerder vastgelegd worden dan twee tot drie maanden vóórdat wordt begonnen met terugbetalen. Wie na afstuderen in de tussengelegen periode van maximaal drie jaar een huis wil kopen, kan daardoor veel minder hypotheek krijgen. Vrijwel alle banken gaan in deze situatie namelijk standaard uit van een terugbetaaltijd van 15 jaar”, aldus Frits.

DUO weigert volgens Frits om die keuze eerder vast te leggen dan 2 tot 3 maanden voor de aflosfase begint. Ook niet als de oud-student daarom vraagt. “Wel is DUO bereid om op het ‘uitgebreide overzicht van de studieschuld’ te vermelden dat de terugbetaler later een keuze kan maken tussen aflossen in 15 of 35 jaar. Uit navraag blijkt dat de meeste banken dit overzicht niet voldoende vinden. Want, zeggen de meeste banken, als een terugbetaler de keuze te zijner tijd niet maakt, dan wordt de lengte van de aflosfase namelijk alsnog 15 jaar en zou er sprake zijn van overkredietering.”

Historie

Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 mochten studenten een opgebouwde studieschuld in 35 jaar gaan aflossen in plaats van de tot dan toe gebruikelijke 15 jaar. Studenten die zowel een opleiding hebben gedaan met een basisbeurs (opleiding gestart voor augustus 2015) als een (vervolg)opleiding gedurende het leenstelsel (opleiding gestart na augustus 2015), verkrijgen een overgangsrecht. Zij mogen kiezen of ze een studielening in 15 of 35 jaar willen terugbetalen. Frits: “Naar schatting gaat het in totaal om ongeveer 150.000 personen. Dit jaar mogen ongeveer 16.000 mensen de keuze maken. Wordt er geen keuze gemaakt dan geldt in de meeste gevallen het oudste regime dat van toepassing is. De studielening moet dan in 15 jaar worden terugbetaald.”

“Omdat de aflosfase dan korter is, leidt dit tot een hoger maandbedrag en dus een lagere maximale hypotheek. Voor starters met een verzamelinkomen van 65.000 euro en een studieschuld met overgangsrecht van 18.000 euro is het verschil zo’n 15.000 euro. In dit voorbeeld is dat ruim 5% van de maximale hypotheek. Hoe groter de schuld, hoe groter ook het verschil in hypotheek. Met onze rekentool is het mogelijk het verschil in maximale hypotheek te berekenen.”

Intentieverklaring

Een intentieverklaring, waarin de oud-student aangeeft welke keuze hij of zij straks gaat maken, geeft volgens de meeste banken onvoldoende zekerheid, blijkt uit het onderzoek van Frits. “Een enkele bank is wel bereid om via een uitzonderingsprocedure een hypotheek te verstrekken op basis van dit document. Door de beperkte keuze betekent dit voor de aanvrager vaak een hogere rente en dus ook hogere maandlasten. Huizenkopers die zich in deze situatie bevinden, doen er goed aan de mogelijkheden en gevolgen te bespreken met hun hypotheekadviseur.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.