Millennials financieel slechter af dan hun ouders

0

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland veel voorspoed gekend. Vele generaties hadden het aantoonbaar én gevoelsmatig beter dan hun ouders. Daar lijkt echter een einde aan te komen. Mannen en vrouwen uit de millenniumgeneratie, de groep die na het jaar 2000 op de arbeidsmarkt kwam, denken dat zij het in financieel opzicht minder hebben dan hun ouders.

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van SEH, houder van het keurmerk Erkend Financieel Adviseur. In het onderzoek geven met name 65-plussers aan dat zij het financieel vaak beter hebben dan hun voorgaande generatie. Mensen in de groep jonger dan 35 jaar menen echter dat zij het financieel juist slechter hebben dan de generatie ervoor.

Bijval

Volgens de onderzoekers krijgen ze in hun mening bijval van omliggende groepen. “Mensen boven de 35 jaar voorspellen namelijk dat de volgende generatie het minder zal krijgen dan zij. En jongeren onder de 25 jaar spreken juist de verwachting uit dat de volgende generatie het weer beter krijgt dan zij. De huidige jongeren lijken daarmee de minst gunstige financiële positie te hebben: slechter dan de vorige én ook minder dan de volgende generatie. In het onderzoek is niet gevraagd naar de redenen voor de negatieve verwachtingen voor de starters op de woningmarkt. Echter, de hoge huizenprijzen en de in algemene zin stijgende lasten lijken de oorzaak van de minder positieve prognose voor de millennials.”

Comfortabel wonen

Over hun leef- en woonomstandigheden zijn jongeren juist veel positiever dan ouderen. Bijna een kwart van de Nederlanders verwacht op dit vlak de komende vijf jaar vooruitgang te boeken. Slechts 8% voorspelt dat de woonomstandigheden achteruit zullen gaan. Rond leefomstandigheden zijn er meer zorgen: hier voorziet 22% achteruitgang. Vooral mensen met een beneden modaal inkomen zijn hier pessimistisch over. De lagere inkomens voelen zich, in relatieve zin, ook het minst comfortabel in hun huidige woning. Overall voelt 83% zich hier comfortabel tot zeer comfortabel in, tegen 72% bij benedenmodaal. Eigenaren van koopwoningen scoren hier ook hoger dan huurders: 87 tegen 78%.

Inzicht in financiën

Ipsos bevroeg consumenten ook over hun financiële situatie. Vier op de vijf Nederlanders (81%) zegt veel tot volledig inzicht te hebben in de eigen financiële situatie op dit moment. Dit inzicht is volgens 36% gemakkelijker te krijgen dan tien jaar geleden; 9% vindt dat dit juist lastiger is geworden. Vooral jongeren onder de 35 jaar zeggen dat het tegenwoordig (veel) gemakkelijker is om inzicht te krijgen in de eigen, actuele financiële situatie.

Toekomst

Inzicht krijgen in de financiële situatie over tien jaar is daarentegen veel moeilijker, vooral voor jongeren. Van de 18- tot 25-jarigen zegt een kwart hier weinig tot geen inzicht in te hebben. Overall geven zes op de tien Nederlanders aan beperkt zicht te hebben op hun toekomstige financiële situatie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.