MijnGeldzaken.nl geeft consument regie over zijn gegevens

0

MijnGeldzaken.nl is een onafhankelijk adviesplatform dat financiële planning, financieel advies en financieel management integreert in één oplossing. Dit onder het mom ‘zelf doen wat je zelf kunt en advies als het nodig is’. Een methodiek op basis van co-creatie die het advies goedkoper maakt en professionele financiële planning bereikbaar voor een grote groep consumenten, zegt directeur Maarten Luiken.

Vanuit overzicht creëer je inzicht en van daaruit vooruitzicht 

Het platform MijnGeldzaken.nl is een initiatief van financieel planner Rick Wassenaar en bedrijfseconoom Maarten Luiken, die samen de directie vormen van het adviesbedrijf FinBase. Bij de lancering van het platform in maart 2014 spraken zij de hoop uit dat dit de drempel zou verlagen voor Nederlanders, om een echt onafhankelijk financieel advies te vragen. Twee jaar later won het consumentenplatform de PensioenWegwijzer 2016, een initiatief van Wijzer in Geldzaken.

Het platform is continu in beweging en volgt niet alleen de veranderende klantreis, maar ook de nieuwste digitale ontwikkelingen zoals een vorm van robot-advies waarbij de gebruiker tips krijgt over hoe problemen op te lossen zijn. Niet onbelangrijk: de gebruiker is en blijft eigenaar van zijn gegevens. Klikt hij op de knop ‘verwijder mijn gegevens’ dan is daarna ook echt alles verdwenen uit de systemen.

Persoonlijke financiële situatie

Binnen het platform draait alles om het geven van inzicht in de persoonlijke financiële situatie. Het platform is ontwikkeld vanuit de gedachte dat consumenten die meer inzicht hebben in hun financiële situatie tijdig op zoek gaan naar advies wanneer dat nodig is. Een gebruiker krijgt op mijnGeldzaken.nl binnen 15 minuten een compleet beeld van de financiële situatie van zijn huishouden. In een gesprek met InFinance zegt Luiken hierover: “We bieden een platform dat door middel van een huishoudboekje inzicht geeft in de huidige situatie, via financiële planning naar de toekomst kijkt en tot slot de mogelijkheid biedt om direct financieel advies in te winnen. Die combinatie was bij de start uniek in de wereld en dat is het vandaag de dag – als je kijkt naar de onafhankelijke positie en de vrije toegankelijkheid van het platform – nog steeds. Op onderdelen zoals een huishoudboekje zijn we niet onderscheidend, het is het complete concept en vooral de financiële planning gecombineerd met online advies waaraan mijnGeldzaken.nl zijn onderscheidende karakter ontleent. ”

Co-creatie met de klant

De gebruiker kan het gegenereerde financiële inzicht beïnvloeden door vragen toe te voegen zoals: ‘Wat zijn de consequenties als ik eerder stop met werken, een nieuwe baan neem, een huis koop of korter ga werken?’ Een dashboard geeft met stoplichten, grafieken en een cijfer aan wat goed is geregeld voor het gehele huishouden en wat aandacht behoeft. Er wordt een financiële APK afgenomen en er worden tips gegeven hoe problemen op te lossen zijn. Loopt de gebruiker tegen problemen aan, dan kan online advies ingewonnen worden bij een landelijk netwerk van circa zestig onafhankelijke financieel planners. Advieskosten kunnen per minuut worden afgerekend.

Het platform biedt zelf geen financiële producten aan. Luiken: “Onze methodiek van co-creatie staat voor samen sterk staan. Die co-creatie begint in alle gevallen bij de consument, die zelfstandig de dossieropbouw start. Op het moment dat de adviseur in beeld komt, weet de consument in de meeste gevallen voor circa 60 procent al hoe hij er financieel voor staat, nu en in de toekomst. Het adviestraject start dus niet bij nul, zoals bij veel adviseurs nog wel het geval is. Dat maakt een advies onnodig duur. Omdat adviseur en consument beiden op hetzelfde platform werken, is de consument na het gesprek met de adviseur in staat om zelfstandig verder te werken met zijn financiële dossier.”

Gemakkelijker en leuker

Door gebruik te maken van DigiD worden gegevens van de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht automatisch ingelezen en gebruikt om het persoonlijk financieel plan te maken. De deze maand gelanceerde VIA-updatefunctionaliteit in mijnGeldzaken.nl zorgt ervoor dat de gebruikers hun gegevens jaarlijks automatisch kunnen laten bijwerken op basis van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst. Het hebben van overzicht, inzicht en vooruitzicht in de persoonlijke financiële situatie wordt volgens Luiken hiermee weer iets gemakkelijker en leuker voor de consument. Luiken: “Net als de fiscale en sociale wetgeving verandert ook de persoonlijke situatie regelmatig. Men krijgt een nieuwe baan, wilt korter gaan werken of gaat een periode voor een zieke ouder zorgen. Het is belangrijk dat burgers de persoonlijke financiële gevolgen van veranderingen in werk en privé en in wetgeving overzien. Zeker ook voor zzp’ers is het belangrijk dat ze goed zicht hebben op hun financiële toekomst en of ze risico’s als arbeidsongeschiktheid goed hebben afgedekt.”

Figlo plus

Het financieel platform is gebaseerd op de Figlo-technologie. Een technologie die niet alleen financieel inzicht en begrip op een consumentenniveau softwarematig ondersteunt, maar ook klant en adviseur bij elkaar brengt en houdt. Financiële planners die zich aansluiten bij mijnGeldzaken.nl krijgen de volledige versie van de Figlo adviessoftware en meer. Dat ‘meer’, legt Luiken uit, bestaat uit een gestructureerde methodiek voor financieel inzicht (een adviesstraat op maat op basis van de Figlo software) die een adviseur volgt als hij een klant via mijnGeldzaken.nl aan tafel krijgt.

Deze methodiek dient gevolgd te worden bij advisering van MijnGeldzaken.nl gebruikers, voor eigen klanten is men vrij om te adviseren zoals de adviseur dat graag wil. Maar veel adviseurs zetten de gestructureerde methodiek ook in voor hun eigen klanten. De klant krijgt dan via de eigen website van de adviseur of de mail toegang om met zijn DigiD een dossier aan te maken op MijnGeldzaken.nl. De klant komt op een pagina terecht waar prominent het logo van de adviseur staat. De adviseur heeft direct toegang tot dit dossier en kan starten met adviseren. Jaarlijks kunnen de gegevens met de DigiD worden geupdate. Op die manier kan een advieskantoor zijn klanten laagdrempelig het nieuwe adviseren aanbieden.

Anonimiteit

Vertrouwen is voor de gemiddelde consument een belangrijke voorwaarde om zich financieel blootgeven. MijnGeldzaken.nl vraagt alleen een e-mailadres van de gebruiker, die vervolgens geheel anoniem aan de slag kan gaan op het platform. Luiken: “Hoewel we afgelopen jaren veel vertrouwen bij gebruikers hebben gewonnen blijft het voor een grote groep mensen een no-go. Aanbeveling door iemand anders, zoals een collega, helpt om deze drempel te overwinnen. Ook het invoeren van de pensioengegevens blijkt een drempel. Dat laatste begrijpt Luiken wel: “Van een hypotheek weten mensen vaak wel het nodige te benoemen blijkt uit onze analyses, bij pensioen is dat anders. Het helpt in veel gevallen wel dat wij de gebruiker kunnen doorsturen naar Mijnpensioenoverzicht.nl, om daar het bestandje met de pensioengegevens te downloaden.”

Die handeling staat volgens Luiken symbool voor het feit dat iedereen roept dat de consument het beter moet doen, maar tegelijkertijd wordt die consument daarin op veel vlakken niet gefaciliteerd. “Mijnpensioenoverzicht.nl biedt bijvoorbeeld geen application programming interface (API) om systemen met elkaar te laten communiceren. Mensen moeten nu eerst zelf inloggen en een bestandje downloaden, dat ze vervolgens weer aan ons verstrekken. Dat kan met de huidige stand van de techniek echt anders ingericht worden. Nu creëert het onnodige drempels, waardoor mensen afhaken. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen niet weten waar het bestandje op hun computer is opgeslagen. Willen we het financiële bewustzijn van mensen vergroten dan moeten we dit soort drempels wegnemen. Elke drempel is er een te veel voor mensen die het regelen van de financiën in zijn algemeenheid toch als een vorm van corvee zien. Ik ken weinig mensen die staan te popelen om de jaarlijkse belastingaangifte te gaan doen.”

Werkgeversadvies

gebruikt het platform ook voor advisering aan medewerkers rondom loopbaanplanning en veranderende arbeidsvoorwaarden. Steeds meer werkgevers helpen hun werknemers bij het verkrijgen van financieel inzicht. Een ontwikkeling die volgens Luiken past een integrale aanpak rondom thema’s als duurzame inzetbaarheid, veranderend pensioenregelingen en van werk naar werk trajecten. Op basis van afspraken die FinBase maakt met werkgevers, krijgen werknemers dit inzicht op persoonlijk niveau via een account op MijnGeldzaken.nl. Luiken: “We hebben werknemers gevraagd of zij op basis van het verkregen financiële inzicht andere keuzes zouden maken in hun werk-privésituatie. Daarop gaf 24 procent aan dit ‘zeker’ te gaan doen. Dat vind ik persoonlijk heel veel.”

Inmiddels hebben al duizenden medewerkers van middelgrote en grote bedrijven via hun werkgever de weg naar het platform gevonden. Luiken: “Via workshops of persoonlijke gesprekken zijn ze vervolgens door een van onze aangesloten financieel planners geïnformeerd bij (bedrijfsmatige) beslissingen die consequenties hadden voor hun financiële toekomst. Financieel inzicht in de gevolgen van keuzes helpt medewerkers activeren om na te denken over hun loopbaan en complexe vraagstukken als pensioen, duurzame inzetbaarheid, of een van werk naar werk traject. Werknemers die goed inzicht hebben in de eigen financiële situatie maken bewustere loopbaankeuzes, zijn weerbaarder, meer betrokken en hebben een lager ziekteverzuim. Aan financieel inzicht kleven eigenlijk alleen maar voordelen. Onze financieel planners geven dat inzicht; op een laagdrempelige manier en in co-creatie tegen een aantrekkelijk tarief.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.