Menzis verhoogt basispremie met 3,25 euro per maand

0

De maandpremie van de zorgverzekering Menzis Basis stijgt in 2022 met 3,25 euro per maand naar 133,25. Dirk Jan Sloots, CFRO van Menzis: “Door de inzet van reserves is dat minder dan de door het kabinet verwachte stijging van 4 euro per maand.” De stijging is gelijk aan die van DSW, die vorige maand bekend werd gemaakt.

“De zorgkosten nemen de komende jaren verder toe als gevolg van verdere vergrijzing, de stijging van de zorgsalarissen, duurdere behandelingen en steeds effectievere maar ook duurdere medicijnen” stelt, Sloots. “De betaalbaarheid van de zorg komt als gevolg van de stijgende kosten op lange termijn verder onder druk te staan. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten er keuzes gemaakt worden en moet er meer focus gelegd worden op gezondheid en een gezonde leefstijl.”

Lastiger dan andere jaren

Sloots: “Menzis wil een passende en scherpe premie vaststellen in het belang van zijn leden. Om de zorgpremie te bepalen is het nodig goed zicht te hebben op de zorgkosten die het afgelopen jaar zijn gemaakt en een reële schatting te maken voor de zorgkosten voor het komende jaar. De onzekerheid rondom corona en de zorgkosten die hier een gevolg van zijn, maken deze schatting voor 2022 lastig. Wij kiezen ervoor om deze onzekerheid en het financiële risico die dat meebrengt grotendeels zelf te dragen door het inzetten van reserves. Daardoor komt de onzekerheid niet ten laste van de premiebetaler. Maar onze reserves zijn wel eindig. We moeten voldoende overhouden om toekomstige kosten, plichten en risico’s op te vangen.”

Uitdagingen in de zorg

De betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg komt steeds verder onder druk te staan, zo concludeert ook het recentelijke WRR rapport. Volgens Sloots betekent dit dat we anders naar het zorgstelsel moeten kijken “We kunnen het geld maar één keer uitgeven en dat maakt ook dat we kritischer moeten zijn waar we het geld aan besteden. Politiek, zorgaanbieders, werkgevers, belangenverenigingen, patiëntenfederatie(s) en zorgverzekeraars moeten verantwoordelijkheid nemen en lef tonen. Door het slim inzetten van technologie en meer gebruik maken van digitalisering. Of door beter te kijken wat in het ziekenhuis moet en wat we anders kunnen organiseren. Het is zaak dat alle partijen het algemene belang voor het eigen belang stellen en er lastige keuzes gemaakt worden. Dat is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk.”

Inzetten op leefkracht

Sloots: “Corona heeft een enorme impact op de hele samenleving. Ik heb grote waardering voor al het zorgpersoneel dat zich onder moeilijke omstandigheden blijft inzetten voor de behandeling en verzorging van patiënten. De veerkracht van mensen en de wijze waarop er met de impact van corona is omgegaan, is indrukwekkend. Corona laat ook eens te meer zien dat gezondheid en een gezonde leefstijl enorm belangrijk is. Dit is voor ons de bevestiging dat de weg die we in 2017 zijn ingeslagen de juiste is. Wij zetten ons in voor een ‘leefkrachtiger’ Nederland. Het is belangrijk dat we werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan blijven meedoen in de maatschappij, onnodige (ziekte)leed wordt voorkomen en we de vraag naar zorg en de stijgende zorgkosten kunnen beteugelen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.