Maximale hypotheek hoogste inkomens omlaag

0

De Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020 maakt het voor hypotheekverstrekkers mogelijk om bij een hypotheek aan tweeverdieners uit te gaan van een financieringslastpercentage op basis van het hoogste toetsinkomen, vermeerderd met 80% procent van het lagere toetsinkomen. Nu is dat nog 70%.

Afgelopen vrijdag heeft het ministerie van Financiën de concept-wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020 ter consultatie aan de markt aangeboden. De verruiming van de financieringsruimte voor tweeverdieners is in lijn met het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en sluit volgens het ministerie aan bij de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting van de minst verdienende partner.

Financieringslastpercentages

De financieringslastpercentages worden in 2020 conform het advies van het Nibud berekend vanaf een bruto jaarinkomen van 21.500 euro. Dit is ongeveer het verwachte minimumloon vanaf januari 2020. Er zal volgend jaar over het algemeen sprake zijn van een lichte stijging in financieringslastpercentages bij inkomens tot 30.000 euro en relatief licht dalende financieringslastpercentages bij inkomens boven 30.000 euro. Dit heeft onder andere te maken met het geleidelijk invoeren van een buffer voor de inkomens boven de 30.000 euro vanaf 2017, schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Stijging maximale hypotheek

Voor 2020 verwacht het CPB een bruto loonstijging van 2,3%. Indien dit in de praktijk ook daadwerkelijk het geval zal zijn, dan is er volgend jaar voor alle inkomens een stijging van de maximale hypotheek. Zonder deze loonstijging zal volgens de minister echter een daling te zien zijn bij de hoogste inkomens. De maximale hypotheek voor AOW-gerechtigden verandert niet of nauwelijks in 2020.

Regels verduurzaming duidelijker

Met de aanpassing van de regeling wordt tevens verduidelijkt dat zowel bij het aangaan van een hypothecair krediet als bij het verhogen van een bestaand hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning een bedrag van ten hoogste 9.000 euro buiten beschouwing kan worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Voor marktpartijen bleek niet altijd duidelijk te zijn dat dit ook van toepassing is bij het verhogen van een bestaand hypothecair krediet.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.