Markt voor schadeverzekeringen in de lift

0

De markt voor schadeverzekeringen (alle verzekeringen die niet onder zorg- of inkomensverzekeringen vallen) groeit naar verwachting in 2012 toch nog licht (circa +1%) en in 2013 weer wat sterker (circa +2%) in premievolume. Daarbij groeit de particuliere markt sterker dan de zakelijke markt. Dat is het gevolg van een toename van zowel het aantal verzekeringen als de gemiddelde premie per verzekering. Dit blijkt uit cijfers en analyses van Baken Adviesgroep.

Baken Adviesgroep heeft in haar nieuwe Marktrapport Schadeverzekeringen 2013 uitgebreide analyses gemaakt van de markt voor schadeverzekeringen. Aanvullend is er onderzoek uitgevoerd naar het switchgedrag en voorkeur voor distributiekanalen onder particulieren. Aan de hand van een cijfermatige analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt, is de uitwerking hiervan vertaald in een economisch model, waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden.

In de markt voor particuliere schadeverzekeringen wordt een stabiele groei verwacht als gevolg van de groei van het aantal huishoudens. De penetratiegraad van auto-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen is al jaren bijna 100%. Alleen bij rechtsbijstand wordt verwacht dat de penetratie nog wat stijgt. De gemiddelde premie stijgt naar verwachting. Vrijwel alle verzekeraars hebben in 2012 de tarieven van motorrijtuigen verzekeringen personenauto’s en van opstalverzekeringen verhoogd in reactie op de toename in de schadelast.

Particuliere consumenten wisselen jaarlijks relatief veel van verzekeraar, vooral voor hun autoverzekering (bijna 40%). Voor de andere verzekeringen ligt het aantal ‘switchers’ tussen de 15 en 20%. De belangrijkste verschuiving in volume tussen verschillende distributiekanalen is de afname van het tussenpersonen kanaal ten gunste van het directe kanaal en vergelijkingssites. Deze laatste categorie is in feite ook een intermediair kanaal, maar wordt steeds vaker als een afzonderlijk distributiekanaal gezien. Opvallend is dat er bij opstalverzekeringen geen verschuiving naar het directe kanaal is en dat het tussenpersonen kanaal dus belangrijk blijft voor dit type van verzekeringen. Dit hangt waarschijnlijk samen met het moeten bepalen van de herbouwwaarde bij deze verzekeringen.

De verwachting is dat de zakelijke markt in 2012 in aantal verzekeringen licht zal krimpen. Met name de markten voor brandverzekeringen en bedrijfsautoverzekeringen vertonen een krimp in 2012. De belangrijkste oorzak hiervoor is een daling van het aantal bedrijven als gevolg van de economische crisis. In 2013 wordt op dit onderdeel weer een voorzichtige groei verwacht. De gemiddelde premies daling naar verwachting voor de productgroepen Brand en Aansprakelijkheid in 2012 en voor Brand ook in 2013. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn een afname van de omzet en een daling van de investeringen in bedrijfsmiddelen.

Mogelijk daalt de markt voor de productgroepen brand bedrijven nog meer de komende jaren. DNB heeft banken onlangs verplicht om hun vastgoed minimaal een keer per jaar te laten taxeren. Daarnaast zijn er plannen voor een sloopfonds om de leegstand van 15% naar 6% terug te brengen.

De markt voor transportverzekeringen vertoont zowel in 2012 als in 2013 relatief de hoogste groei van alle zakelijke verzekeringsmarkten. Dit komt met name door een verwachte stijging van de gemiddelde premie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.