Makelaars rekenen hoger courtagetarief

0

Uit onderzoek onder ruim 300 makelaarskantoren blijkt dat de courtagetarieven van de makelaarskantoren sinds 2011 zijn gestegen met gemiddeld 2,4%. Voor 2013 verwacht bijna 25% een verdere stijging van de courtages. Dat blijkt uit gegevens die tussen 22 en 26 november zijn verzameld door Adviesbureau Bangma & Bosma. 

In een woningmarkt die al sinds 2008 dalende huizenprijzen laat zien is het voor de makelaars van belang om te weten wat de ontwikkeling van de courtages is. Immers, de omzet van de makelaardij blijft daarmee onder druk staan net zoals het resultaat. Door aan de knoppen van het courtagetarief te draaien of door toepassing van een ander verdienmodel kan een makelaarskantoor invloed uitoefenen op zijn opbrengst per transactie en winstgevendheid.

De gemiddelde courtage bedroeg onder de respondenten in 2012 gemiddeld 1,49% (exclusief btw), wat een stijging is ten opzichte van het vorige jaar van 2,4%. Slechts 3% van de ondervraagden meldde een daling van haar courtage terwijl 26% een stijging heeft doorgevoerd. Het courtagetarief van de middelgrote kantoren (4 tot 10 fte) is beduidend hoger dan bij de kleine en grote kantoren (1,59% ten opzichte van 1,49% respectievelijk 1,46%). De courtage van de middelgrote en grote kantoren is bij géén van de respondenten in die groep gedaald ten opzichte van 2011.

Van de ruim 300 makelaarskantoren verwacht 72,2% geen verandering in haar courtagetarief in 2013. Bijna één op de vier kantoren verwacht een stijging van haar tarieven en slechts 3% voorziet een daling. Opvallend bij de verwachtingen is dat van de grote kantoren (meer dan 10 fte) liefst 40% een stijging van haar tarieven verwacht in 2013.

Slechts een beperkt aantal respondenten (1%) heeft aangegeven geen gebruik meer te maken van het courtagesysteem. Er is (nog) niet verder onderzocht welk systeem zij dan wel toepassen in hun bedrijfsvoering. Veel kantoren melden tevens dat zij juist in 2012 zijn gestart met de invoering van opstartkosten. 

In een artikel in het Financieel Dagblad d.d. 13 november jl. werden uitkomsten uit een onderzoek van het CBS gepresenteerd. Daarin werd gemeld dat de prijzen en tarieven van makelaars (en notarissen) zijn gedaald. De resultaten van het onderzoek van Bangma & Bosma brengen ten aanzien van de makelaardij een duidelijke nuance aan. De courtagetarieven dalen niet, die laten juist een stijging zien. Echter, doordat de daling van de huizenprijzen in een harder tempo gaat neemt de opbrengst per transactie per saldo af.

De stijging van de courtages kan volgens Bangma & Bosma onder meer te maken hebben met de daling van de huizenprijzen in combinatie met de toegenomen werkdruk, die ervoor zorgen dat makelaars een hogere courtage afdwingen bij consumenten.

Het merendeel van de makelaarskantoren draait rode cijfers en de cash flow is vaak negatief. Een hoger courtagetarief in combinatie met opstartkosten of een ander tariefsysteem moet dat verliesgevende resultaat tenietdoen, zo stelt het adviesbureau.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.