Maak van MCD geen poldermodel

0

De NVM waarschuwt de politiek om zorgvuldig te werk te gaan bij de formulering van de AMvB die – als aanvulling op de EU-hypothekenrichtlijn – een modelmatige onderbouwing van de woningwaarde of het gebruikmaken van de koopsom bij minder risicovolle hypotheken, mogelijk moet maken.

Daarmee reageert de belangenvereniging van makelaars op de uitkomsten van het plenaire debat in de Tweede Kamer over de implementatiewet Mortgage Credit Directive (MCD). Tijdens dit debat afgelopen woensdag constateerde de leden Aukje de Vries (VVD) en Erik Ronnes (CDA) dat de EU-hypothekenrichtlijn voor bepaalde gevallen ook mogelijkheden biedt om de woningwaarde te bepalen zonder een verplichte dure taxatie.

Als voorbeeld gaven zij een hypothecair krediet waarbij er evident minder risico is dat de hoogte van de hypotheek niet aansluit bij de waarde van het onroerend goed. Zij stelden de regering middels een motie voor om via een algemene maatregel van bestuur te regelen dat een modelmatige onderbouwing van de woningwaarde of het gebruikmaken van de koopsom bij minder risicovolle hypotheken, mogelijk wordt gemaakt. De motie wordt dinsdag 8 maart behandeld in de Tweede Kamer.

Geen poldermodel

De belangenvereniging van makelaars wil met de waarschuwing voorkomen dat de discussie tussen risicobeheersing en de portemonnee van de consument zal resulteren in een poldermodel wat niet bijdraagt aan verdere professionalisering. “Door verschillende partijen en de minister werd onderkend dat consumenten onnodig op kosten gejaagd worden als er in alle gevallen een volledig taxatierapport overlegd dient te worden. Wij steunen het pleidooi voor een modelmatige onderbouwing, maar enkel de koopsom gebruiken als onderbouwing doet afbreuk aan de bescherming die de richtlijn en de wet de consument beogen te bieden. Een modelmatige waardebepaling kan, in geval van een hypothecair krediet waarbij evident minimaal risico is dat de hoogte van de hypotheek niet aansluit bij de waarde van het onroerend goed, prima uitkomst bieden.”

Een juiste vertaling maken

De NVM adviseert partijen om in de AMvB niet alleen secuur te omschrijven wanneer afgeweken mag worden van de hoofdregel maar vooral ook vast te leggen waaraan in de reguliere situatie een taxatierapport moet voldoen. “Dit hoeft niet in detail. Er is immers gekozen voor zelfregulering. Een verwijzing conform de regeling voor hypotheken met NHG en het NRVT als centraal register kan volstaan. Door de kennis en kunde uit de praktijk te betrekken bij de formulering van de AMvB krijgen we een vertaling van de Europese regelgeving die aansluit bij de Nederlandse taxatiepraktijk.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.