Luchtvaartpool DAP opgeheven

0

De Dutch Aviation Pool (DAP) zou de 60 jaar niet halen, maar is nu vlak voor het 80-jarig bestaan alsnog opgeheven. De pool voor luchtvaartverzekeringen heeft de afgelopen jaren de laatste schades afgewikkeld en het resterende bedrag is naar het World Wide Fund For Nature (WWF) gegaan.

De DAP verzekerde jarenlang Nederlandse en buitenlandse risico’s in de luchtvaart. Ooit behoorden de luchtvaartpioniers KLM en Fokker tot de verzekerde bedrijven. Door de jaren heen werd de noodzaak van een luchtvaartpool echter door het groeiende internationale karakter van de luchtvaart steeds kleiner. Risico’s werden via de coassurantiemarkt afgedekt.

De portefeuille van de DAP werd hierdoor steeds kleiner en in 2000 is besloten de tekening van luchtvaartrisico’s te staken, waarbij contracten nog doorliepen tot en met 2001. Met de eindstreep in zicht waren het de aanslagen van 11 september 2001 in New York die een dikke streep zetten door de geplande afwikkeling van de pool. DAP was een van de retrocessionarissen, oftewel een van de herverzekeraars van de herverzekeraars achter de verzekeraars van de betrokken vliegtuigen. Volgt u het nog?

Ook al kwam maar een klein deel van de totale schade voor rekening van de DAP, 9/11 zorgde plotseling voor grote onzekerheid. Omdat de schadeafhandeling met betrekking tot de aanslagen zeer complex was en jaren in beslag nam, was het afwachten wanneer er kon worden uitgekeerd.

Vereende als vangnet

In de tussentijd is de nog actieve portefeuille van de DAP aan de Vereende overgedragen, zodat met de resterende schuldeisers afspraken konden worden gemaakt. Nico Barendse en Harmen Ettema waren als CFRO van de Vereende betrokken bij de finale afwikkeling van de DAP.

Zij vertellen dat het erom spande of de DAP wel genoeg geld in kas zou hebben. “De afwikkeling van de 9/11-schades was zeer tijdrovend en ingewikkeld, waarbij DAP als retrocessionaris moest afwachten tot verzekeraars in overleg met de herverzekeraars de schade definitief hadden geregeld. Na bijna twintig jaar zijn nu de schades afgewikkeld en is DAP N.V. opgeheven. Ook bij de DAP heeft de Vereende dus een vangnetrol vervuld door mede mogelijk te maken dat de DAP op een efficiënte manier is afgewikkeld. En er is zelfs geld overgebleven.”

Restbedrag naar WWF

Alle resterende schuldeisers hebben hun geld inmiddels teruggekregen. “Van het voor hen gereserveerde bedrag is nog 59.907,54 dollar overgebleven, omdat crediteuren onvindbaar bleken of niet hebben gereageerd. Er hebben zich daarnaast geen onbekende crediteuren meer gemeld, zodat we juridisch tot het opheffen van de DAP konden overgaan”, meldt Ajit Khan.

Hij heeft de afgelopen jaren alle resterende dossiers afgewikkeld. “Met de schuldeisers is destijds afgesproken dat dit resterende bedrag moet worden overgemaakt naar het World Wide Fund For Nature.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.