Loonstijging blijft achter bij prijsstijging

0

Het CBS maakte vandaag bekend dat de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2019 met 2,2 procent zijn gestegen. Daarmee wordt de trend van de tweede helft van 2018 doorgetrokken.

Het verschil met de tweede helft van 2018 is dat de loonstijging nu wel lager is dan die van de consumentenprijzen. Deze bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 procent. Op het eerste kwartaal van 2017 na is dit sinds 2014 niet meer voorgekomen. Als de stijging van de cao-lonen achterblijft bij de stijging van de consumentenprijzen wil dit nog niet zeggen dat de koopkracht minder is geworden. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen.

In het eerste kwartaal stegen de lonen het meest in de gesubsidieerde sector, namelijk met 2,3 procent. In de sector particuliere bedrijven en bij de sector overheid namen de lonen toe met respectievelijk 2,2 procent en 1,8 procent. In 2018 was sprake van het omgekeerde beeld.

CBS

Lonen in onderwijs blijven achter

Op bedrijfstakniveau namen de lonen in de overige dienstverlening (onder andere de cao’s voor het kappersbedrijf en uitvaartzorg) het meest toe, namelijk met 3,1 procent. In het onderwijs stegen de lonen met 1,4 procent het minst, terwijl dit vorig jaar juist de bedrijfstak met de grootste loonstijging was. In 2018 stegen bijvoorbeeld de lonen van het onderwijzend personeel in de cao van het primair onderwijs meer, doordat het salarisverschil verkleind werd met docenten in het voortgezet onderwijs. Het CBS vermeldt hierbij dat het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2019 is gebaseerd op 81 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.

Contractuele loonkosten vooral bij overheid omhoog

Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) boven die van de cao-lonen. In het eerste kwartaal van 2019 gingen de contractuele loonkosten met 2,6 procent omhoog. Dit komt doordat de bijdragen aan de WW(Algemeen werkloosheidsfonds)- en WAO/WIA-(basis)-premies gestegen zijn. De verhoogde pensioenpremies bij het ABP zorgen voor een extra stijging van de loonkosten bij de overheid.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar