Legal & General stimuleert onafhankelijk advies

0

Legal & General wil het intermediair stimuleren om de onafhankelijkheid een belangrijkere plaats te geven in de totale profilering van het kantoor. De verzekeraar is daarom gestart met het ontwikkelen en tegen kostprijs beschikbaar stellen van materiaal waarmee het intermediair aan de consument het belang van onafhankelijk financieel advies kan benadrukken. In het materiaal is geen verwijzing naar Legal & General opgenomen. Al het materiaal is gemaakt alsof het een uiting is van het individuele assurantiekantoor en gericht op de eindklant.

Een van de materialen is een video waarin het onderwerp onafhankelijkheid centraal staat. Deze video wordt gratis ter beschikking gesteld aan het hele intermediair dat daar belangstelling voor heeft. Naast de video heeft Legal & General ook een logo, brochure, posters en stickers laten ontwikkelen. Dit materiaal kan door het gehele intermediair, dus ook door kantoren die geen relatie van Legal & General zijn, worden besteld. Kantoren die hiervoor belangstelling hebben, betalen voor het materiaal uitsluitend de feitelijke productiekosten, alsmede de kosten van administratie en verzending. “Wij kijken”, aldus algemeen directeur Arno Dolders, “of dit initiatief door het intermediair wordt gewaardeerd en wordt opgepakt. Als dat zo is zullen wij graag verder nieuw materiaal ontwikkelen”.

Dolders: “Veel van de nieuwe wetgeving in onze sector gaat uit van een groot verschil in kennis tussen enerzijds aanbieders en bemiddelaars en anderzijds de consument. Na het ingaan van het verbod op provisie zal er stevige prijsconcurrentie ontstaan. Zowel tussen het intermediair onderling als tussen het directe kanaal en het intermediair. Juist door de gebrekkige kennis van de consument is het niet te verwachten dat de consument goed kan doorgronden waardoor die prijsverschillen worden veroorzaakt. De kans is dan groot dat de consument zich vooral laat leiden door vergelijking van de prijs. Op dat moment heeft het intermediair een achterstand. Want de voorgenomen regels die een level playing field zouden moeten garanderen tussen het directe kanaal en het intermediair, leiden niet tot deze gelijke concurrentie. Directe aanbieders hoeven minder transparant te zijn dan het intermediair”.

Legal & General roept het intermediair op om in de individuele profilering meer aandacht te besteden aan het begrip ‘Onafhankelijkheid’. Dolders: “Het is een gemiste kans dat dit voor de consument zo belangrijke onderwerp niet krachtig in BGFO 3 is geregeld. De term ‘onafhankelijk adviseur’ had wettelijke bescherming moeten krijgen. Alleen dan is het voor consumenten helder of ze te maken hebben met een adviseur, dan wel een verkoper. Nu de wetgever ervoor heeft gekozen dit niet te doen zal het intermediair dit zelf moeten doen. Als Legal & General werken wij uitsluitend samen met het intermediair. Wij hebben er dus zakelijk het grootste belang bij dat dit intermediair niet de dupe wordt van halfzachte wetgeving op het gebied van level playing field. 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.