Kritiek op ‘Rabogate’ zwelt aan

0

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) heeft onder meer het Ministerie van Financiën en de AFM dringend verzocht “in te grijpen in het ongeoorloofde marktgedrag van de Rabobank, waarmee zij het huidige financiële adviesveld verstoort.” Intermediair Chris de Bruin uit Amerongen zet zijn strijd ondertussen ook voort en heeft de Nederlandse Medingingsautoriteit (NMa) van de kwestie in kennis gesteld.

Dat heeft hij gedaan omdat de Rabobank nu “in een bevoorrechte concurrentiepositie verkeert ten opzichte van andere financieel adviseurs.  Op dit moment is nog niet duidelijk of naast de zojuist beschreven feitelijke bevoordeling in concurrentie, ook juridisch bezien de handelswijze van de Rabobank is op te vatten als strijdig met de Mededingingswet (die onder het toezicht van de NMa valt)”, zo schrijft hij.

Daarnaast betrekt De Bruin ook de mogelijk juridische consequenties bij de kwestie. “Wat de Rabobank doet is een overtreding van de Wft (anders zou de AFM niet tot bijstelling van de Rabokoers hebben besloten) en daarmee naar ik op dit moment nog veronderstel een overtreding van de Wet op de Economische Delicten. Ik onderzoek nu of naast de bestuursrechtelijke AFM, ook de gewone strafrechter bevoegd is in welk geval een aangifte bij Justitie in beeld komt. Hopelijk hoeft het zover overigens niet te komen.”

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) bericht sinds de introductie van de Wet Financieel Toezicht over mogelijke oneerlijke concurrentie tussen het zogenoemde onafhankelijke en afhankelijke financiële advieskanaal. Volgens de Commissie werkt de Rabobank op grote schaal de markt tegen door geen advieskosten in rekening te brengen wanneer er geen product wordt afgenomen.

“Rabobank geeft aan tot 30 juni 2013 de tijd nodig te hebben om haar systemen en processen op de nieuwe wetgeving af te stemmen. Tegelijkertijd zegt de AFM andere aanbieders en adviseurs zwaar te zullen straffen indien deze het voorbeeld van Rabobank volgen. Op deze wijze wordt de Rabobank beloond voor haar ongeoorloofde gedrag en werkt de AFM in concreto mee aan concurrentievervalsing. Indien de bedrijfsvoering van Rabobank niet aan de wettelijke norm voldoet dan dient de politiek of de AFM haar verantwoordelijkheid te nemen, in te grijpen en geen uitzonderingspositie toe te staan. Op deze wijze heeft het er alle schijn van dat de Wet op het Financieel Toezicht voor iedereen van kracht is behalve voor grote marktpartijen als een Rabobank.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.