Kredietverstrekker moet financiële situatie eerder toetsen

0

Het ministerie van Financiën verlengt de tijdelijke renteverlaging op kopen op afbetaling of roodstaan met zes maanden. Het rentepercentage blijft tot 1 september 2021 maximaal 10%. Daarnaast moeten kredietverstrekkers nu ook de financiële situatie eerder toetsen.

De verlaagde maximale rente op krediet is sinds 10 augustus 2020 van kracht en gold in eerste instantie tot 1 maart 2021. Omdat de coronacrisis nog steeds gaande is wordt die crisismaatregel nu met zes maanden verlengd. Het instellen van een lagere maximale rente gebeurde op advies van het Nibud.

Behalve de verlening met zes maanden, volgt het ministerie nu ook een ander advies van het Nibud op. De grens voor de wettelijke verificatieplicht voor kredietverstrekkers wordt verlaagd. Dat is het kredietbedrag waarboven een kredietverstrekker de financiële situatie van consumenten moet controleren. Minister Hoekstra wil dat bedrag verlagen van 1.000 naar 250 euro, om er voor te zorgen dat consumenten niet in de financiële problemen komen door een stapeling van kleine kredieten.

Vaker achterstanden op kleine kredieten

In een Kamerbrief schrijft Hoekstra dat is opgevallen dat betalingsachterstanden vaker voorkomen bij kredieten kleiner dan 1.000 euro. “Dit is opmerkelijk, want juist bij deze kleine kredieten is het maandbedrag laag; je zou juist verwachten dat mensen vaker in de problemen komen bij grotere kredieten met hogere maandbedragen. Mogelijk komt dit doordat de kredietwaardigheid van de consument door de kredietverstrekker niet goed wordt getoetst of het inkomen niet correct wordt opgegeven. Kredietverstrekkers hebben pas vanaf een kredietbedrag van 1.000 euro een wettelijke verplichting om de financiële situatie van de consument te verifiëren, bijvoorbeeld aan de hand van een loonstrook. Om ook consumenten te beschermen die een krediet afsluiten van minder dan 1.000 euro, wil ik deze wettelijke verificatieplicht verlagen naar 250 euro. Ik wil dat kredietaanbieders vanaf dit verlaagde bedrag gaan toetsen en verifiëren of het krediet wel aansluit bij de financiële situatie van de consument.”

Naar definitief beleid

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is blij met de voorgenomen stappen: “Beide stappen, de renteverlaging en het strenger toetsen, gaan in de goede richting. Mensen die financieel klem zitten, moet je niet opzadelen met een lening die ze niet kunnen betalen. Dat geldt nu in het bijzonder, omdat door de coronacrisis veel mensen financieel aan de grond komen te zitten. Maar ook voor straks, als de crisis voorbij is, is dit verstandig beleid. Ik hoop dat de tijdelijke maatregelen snel definitief worden.”

Hoekstra laat op basis van de uitkomsten van een onderzoek door SEO Economisch Onderzoek, de keuze voor het structureel verlagen van de maximale kredietvergoeding over aan een volgend kabinet.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.