KPMG: ‘Verzekeraars willen fusies en overnames’

0

Verzekeraars gaan volgens KPMG wereldwijd in toenemende mate op zoek naar fusies, overnames en allianties om de noodzakelijke transformatie van de organisatie te realiseren, te kunnen innoveren en verder te kunnen groeien.

Als gevolg van de beperkte groei die de sector op dit moment realiseert en de opkomst van nieuwe concurrenten die in staat zijn veel slagvaardiger op de markt te opereren, zoeken de bedrijven naar mogelijkheden om het roer volledig om te gooien, zo blijkt uit het internationale onderzoek Accelerated evolution van KPMG.

Winstgevend

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim tweehonderd bestuurders van verzekeringsmaatschappijen. “De ondernemingen realiseren zich dat groei op eigen kracht hen niet de transformatie gaat brengen die noodzakelijk is om winstgevend te blijven en op de lange termijn te kunnen overleven”, constateert Ton Reijns, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van verzekeringssector.

Nieuwe concurrenten

Reijns: “Niets doen is geen optie. De druk van nieuwe concurrenten in de markt, van veranderende behoeften van de klant en van de noodzaak om te innoveren neemt fors toe. En ze voelen de pijn van de voortdurende lage rentetarieven, de volatiliteit in de verliezen als gevolg van underwriting en de druk op de winstgevendheid, terwijl het rendement van de beleggingsportefeuille blijft dalen.”

Niet-leven sector in trek

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de bedrijven de komende tijd drie jaar meerdere acquisities wil doen. Bijna 40% hoopt op deze manier het business model te transformeren. Reijns: “Verzekeraars in Europa kijken op dit moment vooral naar manieren om risico’s te spreiden en zien verwante markten als een goede mogelijkheid hiervoor. Qua segmenten verwachten de bestuurders dat verzekeraars zich vooral zullen storten op bedrijven in de niet-leven sector. Bijna 90% voorziet hier de meeste activiteit. De toename wordt vooral ingegeven door de drang van de ondernemingen naar het verzekeren van winstgevende, bijzondere risico’s, vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen.”

Vermogensbeheer

Reijns: “Een aantal levensverzekeraars ziet veel heil in het vermogensbeheer om te kunnen groeien. Als het gaat om fusies en overnames zullen zij vooral op zoek gaan naar acquisities die gekenmerkt worden door weinig risico, gedegen groei en hoge rendementen, zoals defined contribution pensioenen en andere regelingen voor groepen werknemers. Duidelijk wordt in ieder geval dat de internationale verzekeringssector inziet dat zij op dit moment legio mogelijkheden hebben om het beschikbare kapitaal waar ook ter wereld dusdanig in te zetten dat zij de beoogde transformatie snel kunnen realiseren.”

Lastige klus

Toch is het volgens Reijns voor veel verzekeraars nog een hele klus om een geschikte partij de vinden om over te nemen of mee samen te werken. “Een succesvolle transactie realiseren is al moeilijk. En nu de deal moet bijdragen aan de transformatie van bedrijven, wordt het nog lastiger. Niet meer dan 10% van de bestuurders geeft aan dat zij de kans zeer groot achten dat zij uiteindelijk een partner zullen vinden die past bij de strategische bedrijfsdoelstellingen. Cruciaal in de zoektocht is dat verzekeraars zich niet blind staren op de huidige kenmerken van een bedrijf, zoals de verwachte combined ratio voor de komende twee jaar of de nettowinst. Van belang is veel meer om in ogenschouw te nemen welke bijdrage de transactie over tien tot 15 jaar gaat leveren aan de winst.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.