KPMG luidt noodklok om dalende verzekeringsdichtheid

0

Nederlanders dreigen in toenemende mate ‘onderverzekerd’ te raken. Vooral op het gebied van levensverzekeringen is de verzekeringsdichtheid in Nederland fors aan het afnemen, waardoor volgens Egbert Kromme (KPMG / Actuarieel Genootschap) een nieuw maatschappelijk probleem dreigt te ontstaan.

‘Vanaf 2028 komen de eerste gepensioneerden er achter dat hun inkomen ineens fors gaat dalen’

Kromme stelt dat het probleem van onderverzekerd zijn met name het gevolg is van het feit dat veel consumenten zich maar beperkt bewust zijn van de urgentie van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, het verzekerd opbouwen van kapitaal voor later én het zorgen voor voldoende pensioen in de toekomst.

Bewustwording vergroten

Egbert Kromme is partner bij KPMG, actuaris en lid van het Actuarieel Genootschap. Hij vindt het de maatschappelijke plicht van de overheid, consumentenorganisaties, verzekeraars, intermediairs en ook werkgevers om de consumenten te wijzen op de gevolgen én de bewustwording te vergroten. “De beroepsgroep die dit soort risico’s het beste kan overzien en inschatten is het Actuarieel Genootschap. Actuarissen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en partijen bijstaan om de bewustwording bij de consumenten te vergroten”, aldus Kromme

Verzekeringsdichtheid loopt terug

Kromme constateert dat ons land van oudsher altijd een grote verzekeringsdichtheid heeft gehad als het gaat om overlijdensrisicoverzekeringen. Dat het laatste decennium op dat vlak een afnemende trend laat zien in die verzekeringsdichtheid, baart hem zorgen. “Het geeft een goed gevoel te weten dat de nadelige financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen worden opgevangen door een verzekeringspolis. Doordat sinds 2013 de rente voor een aflossingsvrije hypotheek voor nieuwe leningen niet meer fiscaal aftrekbaar is, worden deze hypotheken nauwelijks meer gesloten. In combinatie met de invoering van het provisieverbod in 2013 heeft dit grote gevolgen gehad voor de vraag naar voldoende hoge overlijdensrisicodekkingen. Door de steeds verder toenemende levensverwachting zijn de overlijdensrisicopremies de afgelopen decennia flink lager geworden. Het bezuinigen op de overlijdensrisicodekking levert daardoor maar heel weinig voordeel op in de maandlasten, terwijl de financiële gevolgen enorm kunnen zijn.”

Van maatschappelijk naar sociaal probleem

Hoewel er een duidelijke behoefte naar is in de maatschappij, worden transparante en flexibele beleggingsverzekeringen met een duidelijke kostenstructuur door verzekeraars nauwelijks meer aangeboden, stelt kromme vast. “Dit ontneemt de huidige generatie van een product dat voorziet in de behoefte om verzekerd kapitaal op te bouwen met een acceptabel rendement en goed afgewogen risico’s. Het is evident dat de aangeboden beleggingsverzekeringen in het verleden hebben gezorgd voor een maatschappelijk probleem. Echter de afwezigheid ervan nu leidt ook tot een sociaal probleem.”

Pensioenverzekering

Ook op het gebied van het pensioen is volgens Kromme sprake van onderverzekering. “De pensioenen die in de toekomst worden uitgekeerd, zijn zonder aanvullende maatregelen minder riant dan vroeger. Binnen de derde pijler bestaat weliswaar de mogelijkheid om een hoger pensioen te verzekeren, maar hiervan wordt beperkt gebruik gemaakt. Binnen de derde pijler was het altijd al mogelijk om in plaats van een vaste uitkering (lijfrente) ook een uitkering te krijgen in een vast aantal units in een beleggingsproduct. Deze optie wordt echter nauwelijks aangeboden door verzekeraars waardoor veel derde pijler pensioenkapitaal nu via bankspaarproducten wordt uitgekeerd. Bankspaarproducten bevatten echter geen verzekeringselement. Het grote nadeel daarvan is dat het pensioen op een bepaald moment stopt terwijl iemand vanaf dat moment misschien nog jaren blijft doorleven.

Ik verwacht dan ook dat vanaf 2028 de eerste gepensioneerden er achter komen dat hun inkomen ineens fors gaat dalen. Er ligt een belangrijke rol voor verzekeraars en intermediairs om consumenten vooraf actief wijzen op de risico’s die een tijdelijke pensioenuitkering, zoals een bankspaarregeling, met zich meebrengt en om proactief betere alternatieven te ontwikkelen en aan te bieden, zoals de lijfrente in units.”

Lees ook:
KPMG rapportage

Nederland is onderverzekerd –  Een individueel, maar ook vooral een maatschappelijk probleem

Klik om toegang te krijgen tot onderverzekering-in-nederland-2021.pdf

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.