Koopwoningmarkt raakt verder uit evenwicht

0

De minder gunstige ontwikkelingen op de nieuwbouwmarkt van koopwoningen gaan steeds zwaarder doorwerken op de markt van bestaande koopwoningen. Door de forse koopprijsstijging van nieuwbouwwoningen, een geringer aanbod van nieuwe woningen en een sterkere concentratie op de nieuwbouw van appartementen in binnenstedelijk gebied, komt de doorstroming van eigenaar-bewoners vanuit de bestaande woningvoorraad nog meer onder druk te staan.

Dit blijkt uit de gegevens in de 27e Monitor Koopwoningmarkt (derde kwartaal 2019), die wordt samengesteld door het Expertisecentrum Woningwaarde (onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft) in samenwerking met een groot aantal marktpartijen.

“Door bovengenoemde redenen wordt ook het potentieel aanbod van woningen in de voorraad geringer en lopen als gevolg daarvan de koopprijzen van bestaande koopwoningen verder op. Deze koopprijsstijging wordt nog steeds gefaciliteerd door de relatief gunstige economische ontwikkelingen en de sterk gedaalde en momenteel uiterst lage hypotheekrente. De regionale verschillen in de woningmarktontwikkelingen nemen daarbij wel toe”, aldus de onderzoekers.

Hypotheekkeuze

“Ontwikkelingen op de woningmarkt hebben invloed op de keuze die consumenten maken voor een hypotheekproduct. De voorkeur voor bepaalde hypotheekvoorwaarden verandert daarom in de tijd”, zegt De Hypotheekshop, dat meewerkte aan het onderzoek. “De gestage daling van de hypotheekrente die begin 2019 inzette, versnelde in augustus aanzienlijk. In een tijd van enkele weken daalde de gemiddelde hypotheekrente maar liefst 0,40%-punt, waardoor er in veel gevallen een flink verschil ontstond tussen de rente op het moment van uitbrengen van de voorlopige offerte (het renteaanbod) en het passeren bij de notaris. De voorkeur van consumenten is daarom in het derde kwartaal verder verschoven naar hypotheekproducten waarbij ze de lagere rente van de dag van passeren gaan betalen. De snel dalende rente heeft echter regelmatig ook nadelige gevolgen: oriënteerders en oversluiters zien zich opeens geconfronteerd met een lagere leencapaciteit of een hogere boete.”

Toename oversluitingen

De lage stand van de hypotheekrente zorgde de afgelopen maanden voor een grote toename van met name vijftigplussers die hun huidige hypotheek willen oversluiten. Vaak met de insteek van lagere maandlasten, lange rentezekerheid en het verlengen van de aflossingsvrije hypotheek met opnieuw 30 jaar. Daarnaast is er een groei waarneembaar van consumptieve opnames (niet bestemd voor de eigen woning) voor bijvoorbeeld schenking aan de kinderen of aanschaf van een camper. Een toenemend aantal geldverstrekkers accepteert inmiddels bij lagere hypothecaire verstrekkingen zoals oversluitingen (tot maximaal 90% van de woningwaarde) een modelwaardetaxatie als goedkoper alternatief voor een taxatierapport door een taxateur.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.