Koopwoning grootste vermogensbestanddeel én schuldenpost

0

De eigen woning vormde in 2017 met 58% het grootste vermogensbestanddeel van Nederlandse huishoudens. Daarna volgen de bank- en spaartegoeden (14%). De hypotheekschuld is met 86% tevens de grootste schuldenpost. Studieschulden zijn goed voor 2% van de schulden.

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28.300 euro. Dat is ruim 6.000 euro meer dan in 2016. Deze vermogensstijging kwam vooral  doordat woningen in waarde zijn gestegen. Bijna 6 op de 10 huishoudens hadden in 2017 een eigen woning. Wanneer deze eigen woning buiten beschouwing blijft, is het vermogen met 14.100 euro iets hoger dan in 2016. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Hypotheekschuld minder groot

Bij het vaststellen van de fiscale hypotheekschuld zijn eventueel opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken niet meegenomen omdat het CBS tot op heden geen toegang heeft gekregen tot de onderliggende gegevens. Ook worden pensioenaanspraken en andere aanspraken van sociale zekerheid niet tot het vermogen gerekend, omdat deze collectief worden geregeld en niet op persoonsniveau toerekenbaar zijn, of overdraagbaar van persoon op persoon.

Studieschulden

In 2017 hadden bijna 1,1 miljoen huishoudens een studieschuld, 82.000 meer dan in 2016. De totale uitstaande studieschuld bedroeg 15,5 miljard euro, 1,6 miljard meer dan in 2016. De totale studieschuld loopt met name door nieuwe leenregels elk jaar op en lag in 2017 ruim 60% hoger dan in 2011. Toen bedroeg de totale studieschuld 9,5 miljard euro. Ook is de doorsnee studieschuld opgelopen van 7.400 euro in 2016 naar 8.100 euro in 2017.

Alles of niets

De 10% huishoudens met de laagste vermogens hebben samen meer schulden dan bezittingen. Per saldo hebben ze een negatief vermogen van 51 miljard euro. Dat komt volgens het CBS vooral doordat in deze groep met vooral jonge huishoudens veel woningbezitters zitten, van wie de totale hypotheekschuld (146 miljard euro) groter is dan de totale eigenwoningwaarde van 106 miljard euro.

Het meeste vermogen is geconcentreerd bij de hoogste 10% vermogens. De bezittingen van deze huishoudens (951 miljard euro) bestaan voor ruim een derde uit eigen woning, een vijfde uit aanmerkelijk belang en 15% bank- en spaartegoeden. Hun schuld bedroeg 142 miljard euro.

De hoogste vermogens zijn te vinden in de groep 65-plussers. Begin 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van deze groep 113.000 euro. De helft van hen had een vermogen van meer dan een ton, bij 11% was dat meer dan een half miljoen. Slechts 4% van de 65-plushuishoudens had een negatief vermogen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.