Kleine aanpassingen in UPO-modellen 2021

0

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben op de website pensioenmodellen.nl de concepten voor de UPO-modellen 2021 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. Ten opzichte van het UPO 2020 zijn in het UPO 2021 twee aanpassingen doorgevoerd.

De eerste aanpassing is de toevoeging van een nieuw icoon dat pensioenuitvoerders moeten gebruiken voor de fiscale jaarruimte bij het nettopensioen. Dit icoon is ontwikkeld om te voorkomen dat deelnemers de fiscale jaarruimte bij het nettopensioen verwarren met de factor A. De tweede aanpassing is dat in de handleiding bij het UPO 2021 het advies is opgenomen om de bedragen bij de navigatiemetafoor af te ronden op hele (tientallen) euro’s.

Nog niet definitief

De conceptmodellen voor het UPO 2021 zijn door de pensioenkoepels naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestuurd. Minister Koolmees van SZW stelt, na advies van AFM te hebben gevraagd, de UPO-modellen officieel vast.

In 2019 evalueerde het ministerie van SZW de communicatieverplichtingen in de Pensioenwet. Op basis daarvan deed minister Koolmees enkele conclusies die hij aan de Tweede Kamer zond met daarbij enkele beleidsvoornemens om te zorgen voor meer effectieve informatie voor deelnemers. Een van die voornemens is om de wettelijke verplichting tot het gebruik van het format van het UPO af te schaffen.

Het is echter op dit moment nog niet bekend hoe het ministerie dit voornemen wil uitwerken en wanneer dat vervolgens van kracht zal zijn. Daarom hebben de pensioenkoepels wel al formats voor het UPO 2021 opgesteld, maar de wijzigingen beperkt gehouden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.