Kifid verwerkt meer klachten

0

Vorig jaar is het aantal ingediende klachten bij financieel klachteninstituut Kifid met 644 toegenomen, en wel van 6.451 tot 7.095. Een duidelijke verklaring voor deze opmerkelijke toename van 10% ten opzichte van 2011 is moeilijk te geven. Evenals in de afgelopen jaren gaan de meeste klachten over schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de toenemende naamsbekendheid van Kifid. Feit is namelijk dat zowel de landelijke als de regionale media steeds meer aandacht schenken aan de uitspraken van het financiële klachteninstituut.

Evenals in de afgelopen jaren gaan de meeste klachten over schadeverzekeringen en levensverzekeringen: respectievelijk 30 en 22% van het totale klachtenvolume. Daarna volgen bankproducten (20%), hypotheken (17%) en beleggingen (11%).

Kifid schenkt prioriteit aan het wegwerken van achterstanden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid. Door de tijdelijke inzet van extra capaciteit zijn hierbij in 2012 aantoon­bare resultaten geboekt. Voor de Ombudsman is de norm 6 maanden en bij hem daalde het aantal achterstallige dossiers in de loop van het jaar van circa 700 naar 416. Voor de Geschillencommissie is de norm 12 maanden en daalde dit aantal van 190 naar 139.

Kifid maakt ook vorderingen in het terugdringen van de afhandeltermijnen. De Ombudsman en zijn team handelen op dit moment ongeveer 86% van de klachten binnen een jaar af, waarvan 52% binnen zes maanden. De Geschillen­commissie handelt momenteel meer dan de helft van de klachten binnen een jaar af. Het streven is deze doorlooptijden nog verder terug te dringen.

Het aantal niet-ontvankelijke zaken is flink teruggelopen. Waren er in 2011 nog ongeveer 2.300 niet-ontvankelijke klachten, in 2012 is dit aantal met 65% geslonken tot minder dan 800. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat de informatie van financiële dienstverleners en Kifid aan consumenten over de klachtenvoorziening effect heeft gesorteerd. Wel stijgt het aantal complexe zaken sinds de invoering van de wettelijk voorgeschreven interne klachten­procedure.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.