Kifid-uitspraak over nazorg ORV van tafel geveegd

0

Volgens de Commissie van Beroep van Kifid hoeft een adviseur zijn klanten vanuit de zorgplicht niet te informeren over premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Algemene marktontwikkelingen vallen volgens de uitspraak buiten de informatieplicht. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invulling van nazorg bij ORV’s.

In twee ORV-zaken oordeelde de Geschillencommissie van Kifid begin september 2019 opnieuw dat de betrokken financieel adviseurs hun klanten expliciet hadden moeten wijzen op de premiedalingen in de levensverzekeringsmarkt. Een van de zaken betreft een ORV die in april 2011 is afgesloten via De Hypotheker Emmeloord. Klant stelt in het najaar van 2018 de financieel adviseur aansprakelijk voor de gemiste premiebesparing, omdat zij hen niet tijdig hebben geïnformeerd over de sterke premieverlagingen van ORV’s. De Geschillencommissie oordeelde  dat de adviseur niet had voldaan aan de beperkte zorgplicht. Met de verwachting voor de branche meer duidelijkheid te creëren besloot de centrale organisatie van De Hypotheker daarop – na afstemming met de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en verzekeringsrechtdeskundige Cees de Jong – gebruik te maken van de verleende bijzondere mogelijkheid tot hoger beroep. Die duidelijkheid is er nu gekomen.

Alleen productaanpassingen

Een adviseur is volgens de Commissie van Beroep van Kifid wettelijk verplicht om een consument gedurende de looptijd van een verzekering te informeren over wijzigingen in het product zelf, bijvoorbeeld als de premie wordt aangepast. Dat betekent volgens de uitspraak echter niet dat een adviseur de consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen, waaronder ook de premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen vallen. Een consument en een financieel adviseur kunnen volgens de Commissie van Beroep over een dergelijke nazorgplicht wel afspraken maken, maar dat is in de zaak tegen De Hypotheker niet gebeurd.

Duidelijkheid voor de hele branche

De Commissie van Beroep stelt dan ook vast dat hier geen sprake is van schending van de nazorgplicht door de financieel adviseur. Er is daarom geen reden om eventuele financiële schade te verhalen op de financieel adviseur.

Michel van den Akker (foto), algemeen directeur van De Hypotheker: “We zijn blij dat met deze uitspraak nu duidelijkheid is gecreëerd over de praktische invulling van de nazorgplicht voor adviseurs: niet alleen voor onze eigen adviseurs, maar voor de hele branche. Deze uitspraak geeft financiële adviseurs voldoende handvatten om de belangen van de consument goed te behartigen. Tegelijkertijd geeft het ook de verzekerden – onze klanten – de houvast over de nazorg die zij van hun adviseur mogen verwachten en de afspraken die je daarover met elkaar maakt.”

Andere beroepsprocedure

Er loopt op dit moment nog een beroepsprocedure over de zorgplicht van een financieel adviseur bij een ORV. Daarover zal de Commissie van Beroep zich binnenkort uitspreken. Naar verwachting zal de beoordeling liggen in de lijn van de vandaag gepubliceerde uitspraak.

In afwachting van de vandaag gepubliceerde uitspraak is de behandeling van soortgelijke klachten bij de Geschillencommissie aangehouden. Nu deze uitspraak er is en de andere uitspraak in een soortgelijke zaak binnenkort volgt, kan de Geschillencommissie de behandeling van de aangehouden klachten weer oppakken. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraak van de Commissie van Beroep uiteengezet. Daarbij wordt iedere klacht op zijn specifieke omstandigheden beoordeeld, wat ertoe kan leiden dat een uitspraak afwijkt.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.