Kifid schrapt provisiekosten uit eindwaarde beleggingspolis

0

Aegon moet blijkens een uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Die kosten kon de consument niet afleiden uit de destijds aan hem verstrekte productdocumentatie.

Omdat het de consument bij het sluiten van het AEGON Fundplan in 1993 niet duidelijk was dat er provisiekosten in rekening zouden worden gebracht, oordeelt de Geschillencommissie van Kifid nu dat tussen de verzekeraar en de consument geen wilsovereenstemming heeft bestaan over het in rekening brengen van provisiekosten. De provisiekosten zijn daarmee volgens de uitspraak na het eindigen van de polis op 1 december 2013 ten onrechte in rekening gebracht en mogen om die reden bij herberekening van de eindwaarde van de beleggingsverzekering niet worden meegenomen.

Provisiekosten niet genoemd

In 1993 was AEGON nog niet verplicht om consumenten te informeren over de hoogte van de kosten of de mogelijke gevolgen van kosten voor het te bereiken beleggingsresultaat. De Geschillencommissie kijkt echter ook naar wat de verzekeraar en de consument hebben afgesproken en wat zij op basis van de polis en verzekeringsvoorwaarden redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. De Geschillencommissie constateert op basis daarvan dat de eerste kosten, waaronder de provisiekosten, in de productdocumentatie niet worden genoemd. Alleen in de voorwaarden is kort vermeld dat bij de bepaling van de afkoopwaarde en premievrijmaking rekening wordt gehouden met eerste kosten. Wat die kosten dan zijn is niet vermeld.

Geen overeenstemming

De Geschillencommissie stelt dat het de keuze van de verzekeraar is geweest om beperkte informatie te geven over de kosten die in rekening worden gebracht. Daaraan verbindt het – in lijn met een eerdere uitspraak van de Commissie van Beroep (CvB 2017-023a) – de conclusie dat AEGON de gevolgen van die beperkte informatieverstrekking moet dragen. “In deze situatie mocht de verzekeraar er niet op vertrouwen dat de consument met het in rekening brengen van provisiekosten, als onderdeel van eerste kosten, heeft ingestemd. Tussen de verzekeraar en de consument is dus geen sprake van overeenstemming over de provisiekosten.”

Eindwaarde opnieuw berekenen

AEGON moet het financiële nadeel hiervan aan de consument vergoeden door de eindwaarde van de beleggingsverzekering opnieuw te berekenen, waarbij ten onrechte in rekening gebrachte provisiekosten buiten beschouwing moeten blijven. Het verschil met de uitgekeerde eindwaarde is de vergoeding aan de consument. De eerder berekende eindwaarde van de beleggingsverzekering zou volgens de consument ruim 11.000 euro te laag zijn.

Beroep aantekenen

De uitspraak (GC 2021-0234) in deze klacht van een consument tegen Aegon is bindend. Gelet op het belang van deze klachtzaak voor de behandeling van andere klachtzaken heeft de Geschillencommissie beroep tegen deze uitspraak opengesteld. De uitspraak van de Commissie van Beroep kan echter niet leiden tot een lagere vergoeding aan de consument dan uit de uitspraak van de Geschillencommissie volgt.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.