Kifid oordeelt over ijkpunt vergelijkingsrente

0

Bij het oversluiten van hun hypotheek constateren twee consumenten dat de aflossingskosten die zij moeten betalen ruim 4.000 euro hoger uitvallen dan zij hadden verwacht. De hypotheekverstrekker en de consumenten verschillen van mening over wat het ijkpunt zou moeten zijn voor de vergelijkingsrente.

In deze klacht draait het om de vraag of de hypotheekverstrekker bij het vaststellen van de vergelijkingsrente, nodig voor het berekenen van aflossingskosten, mocht uitgaan van het rentetarief op de datum dat de aflosnota is opgemaakt. Of had de hypotheekverstrekker moeten rekenen met het rentetarief op de data zoals hiervoor door de consumenten genoemd. In deze klacht draait het om de vraag of de hypotheekverstrekker bij het vaststellen van de vergelijkingsrente, nodig voor het berekenen van aflossingskosten, mocht uitgaan van het rentetarief op de datum dat de aflosnota is opgemaakt. Of had de hypotheekverstrekker moeten rekenen met het rentetarief op de datum dat het hypotheekdossier compleet was, dan wel het rentetarief op de datum dat de aflosnota is opgevraagd.

Uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie Kifid blijkt dat Aegon de actuele rente op de datum dat de aflosnota is opgemaakt als vergelijkingsrente mocht en mag gebruiken. Dit is het standaardbeleid van de hypotheekverstrekker en sluit aan op wat in de algemene voorwaarden over vergelijkingsrente staat.

Om soortgelijke klachten in de toekomst voor te zijn geeft de Geschillencommissie aan Aegon in overweging om dit standaardbeleid expliciet op te nemen in de voorwaarden en het duidelijk te maken bij het opvragen van een definitieve aflosnota.

De zaak

Twee consumenten hebben gezamenlijk een hypotheek bij Aegon. In 2021 sluiten zij deze hypotheek binnen Aegon over, waarvoor zij aflossingskosten moeten betalen. Via de website van de hypotheekverstrekker maken de consumenten op 1 april 2021 een berekening van de aflossingskosten, welke dan zouden neerkomen op bijna 40.000 euro. De hypotheekverstrekker laat de consumenten op 7 april weten dat de hypotheekaanvraag compleet is. De notaris vraagt op 12 april de definitieve aflosnota op voor aflossing van de hypotheek op 10 mei 2021. Op 27 april 2021 krijgen de consumenten van de hypotheekverstrekker de definitieve aflosnota met daarop een bedrag van meer dan 44.000 euro.

De hypotheekverstrekker heeft gerekend met het rentetarief van 27 april 2021 (dag opmaken aflosnota) als vergelijkingsrente. Tussen 1 en 27 april is het rentetarief voor hypotheken door de hypotheekverstrekker twee keer verlaagd. De consumenten vinden dat de hypotheekverstrekker voor de vergelijkingsrente had moeten uitgaan van het rentetarief op de datum dat het hypotheekdossier compleet was dan wel het rentetarief op de datum dat de aflosnota is opgevraagd.

IJkpunt voor vergelijkingsrente

De Geschillencommissie concludeert dat uitgaan van het rentetarief op de ‘datum opmaken aflosnota’ in redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Daarnaast is het het meest in lijn met de algemene voorwaarden van de hypotheek. Hierin staat namelijk dat de hypotheekverstrekker voor het bepalen van de vergelijkingsrente uitgaat van de ‘actuele rente voor een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode van uw hypotheek’.

Kifid: “Met andere woorden: de vergelijkingsrente is het rentetarief dat geldt op de datum dat de hypotheek wordt afgelost. In de praktijk is het onmogelijk om te voorspellen wat de actuele rente zal zijn op de datum van aflossing. Daarom gebruikt de hypotheekverstrekker voor de vergelijkingsrente standaard de actuele rente op de ‘datum opmaken definitieve aflosnota’. Doorgaans is dat zo’n twee weken voor de daadwerkelijke aflossing. Voor deze consumenten betekent het dat is gerekend met de actuele rente van 27 april 2021.”

De Geschillencommissie gaat niet mee in de redenering van de consumenten. De beide data die zij voorstellen als ijkpunt voor het bepalen van de vergelijkingsrente, liggen volgens de uitspraak (GC 2021-1017) verder weg van het moment van aflossing. “Voor de ‘datum hypotheekdossier compleet’ geldt bovendien dat op dat moment nog niet duidelijk is ‘wanneer’ en ‘of’ er daadwerkelijk zal worden afgelost.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.