Kifid maakt beroep Interbank-uitspraken mogelijk

0

De voorzitter Geschillencommissie Kifid heeft in twee recente uitspraken van de Geschillencommissie beroep opengesteld door de hardheidsclausule toe te passen. In beide gevallen betreft het een klacht over te hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank.

In de ene uitspraak vroeg de consument de hardheidsclausule toe te passen, in de andere uitspraak de financiële dienstverlener. Nu de voorzitter Geschillencommissie Kifid hierin is meegegaan kunnen zij de uitspraak opnieuw laten beoordelen door de Commissie van Beroep van Kifid.

Principekwestie

In uitspraak GC 2018-400 heeft de Geschillencommissie op 6 juli 2018 geconcludeerd dat de bank haar vrijheid om de rente aan te passen niet heeft gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank hoeft geen rente terug te betalen. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de consument en zijn vertegenwoordiger.

In uitspraak GC 2018-376 heeft de Geschillencommissie op 4 juli 2018 geconcludeerd dat de consument mogelijk te veel rente heeft betaald. De bank moet over een periode van vier jaar het rentetarief herrekenen en eventueel te veel betaalde rente aan de consument vergoeden. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de financiële dienstverlener. Vanwege het principiële karakter geldt voor dit beroep artikel 5.4 van het Reglement van de Commissie van Beroep. Dit artikel stelt onder meer dat de kosten voor rechtsbijstand, die de consument voor deze procedure moet maken, voor rekening komen van de financiële dienstverlener.

Zwalkend beleid

Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen greep bovengenoemde uitspraken aan om daarmee het ‘zwalkend beleid’ van het Kifid aan te tonen in de uitspraken over de te hoge rente. Het kunnen overleggen van een prospectus lijkt in deze zaken de sleutel tot succes te zijn. Dit tot ongenoegen van Goedhart.

Vragen in hoger beroep

De Geschillencommissie van Kifid zegt in deze zaken in het bijzonder benieuwd te zijn naar het oordeel van de Commissie van Beroep over twee aspecten:

  • Wat vindt de Commissie van Beroep van het uitgangspunt dat een consument zich alleen kan beroepen op een prospectus, als die prospectus ook daadwerkelijk is uitgereikt of overgelegd?
  • Hoe oordeelt de Commissie van Beroep over de vraag of het rentetarief onlosmakelijk is verbonden aan een externe factor? En dat voor die externe rentevoet het driemaands Euribor tarief wordt gehanteerd dan wel deze moet worden vermeerderd met de liquiditeitsopslag?

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.