Kifid kan zich vinden in en-bloc-aanpassing Yarden

0

Vanwege de financiële situatie van Yarden mocht de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis vorig jaar eenzijdig wijzigen. Dat concludeert de Geschillencommissie van Kifid in twee van de drie zaken die het begin juli in behandeling had genomen.

De solvabiliteitspositie van Yarden dook in het derde kwartaal van 2018 onder de wettelijke norm van 100% en de directie van Yarden nam orthodoxe maatregelen om het tij te keren. Er ontstond grote ophef toen de uitvaartverzekeraar vorig jaar de rechten van haar pakketpolishouders plotseling afwaardeerde. Hierdoor is vanaf 1 januari 2020 de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden bij Yarden gemaximeerd. Gaan de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer omhoog, dan moet de verzekerde die zelf bij betalen. Om die maatregel door te voeren, heeft Yarden een beroep gedaan op de ‘en-bloc-clausule’.

De Geschillencommissie van Kifid stelt nu vast dat de wijziging van de natura-uitvaartverzekering nodig is om te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. “Yarden heeft anders onvoldoende financiële buffers om in de toekomst haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen. De wijziging van de voorwaarden is ook nodig om een nadeliger scenario voor de verzekeringnemers te voorkomen.”

Uitzonderlijke omstandigheden

Voor beide klachtzaken geldt dat in de voorwaarden een en-bloc-bepaling is opgenomen. De verzekeraar mag volgens de voorwaarden de verzekering eenzijdig wijzigen. De Geschillencommissie merkt op dat een dergelijke eenzijdige bevoegdheid in beginsel niet past bij de aard van een verzekeringsovereenkomst en alleen onder uitzonderlijke omstandigheden gebruikt mag worden.

Bij Yarden was sprake van uitzonderlijke omstandigheden, stelt de Geschillencommissie vast: “De verzekeraar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat beperking van de rechten van de consumenten met een pakketpolis noodzakelijk was om weer te kunnen voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Dit mede om een nog slechter scenario, zoals een faillissement van verzekeraar, te voorkomen. In een dergelijke situatie zouden de consumenten met een pakketpolis slechter af zijn. Gelet op alle feiten en genoemde omstandigheden is het beroep door de verzekeraar op de en-bloc-bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.”

De verzekeraar hoeft de doorgevoerde wijziging van de pakketpolis per 1 januari 2020 niet ongedaan te maken. De jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten uit de pakketpolis zullen door deze uitspraken vanaf 1 januari 2020 voor rekening van de verzekeringnemer komen.

Meer klachten

Kifid heeft nog ruim 120 klachten over de Yarden-pakketpolis ontvangen. Kifid zal de consumenten van tot nog toe aangehouden klachten informeren over wat de vandaag gepubliceerde uitspraken betekenen voor de behandeling van hun klacht. Voor zover het klachten betreft over een pakketpolis met in de geldende voorwaarden een en-bloc-bepaling, zal de Geschillencommissie bij beoordeling van deze klachten vasthouden aan de lijn zoals uiteengezet in de vandaag gepubliceerde uitspraken.

Van de vandaag gepubliceerde uitspraken  is uitspraak GC 2020-696 niet-bindend en uitspraak GC 2020-697 wel bindend.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.