Kifid: Aegon moet uitbetalen ondanks betalingsachterstand

1

Als een verzekeringsnemer geen premie heeft betaald of een betalingsachterstand heeft, kan er toch sprake zijn van een geldige verzekeringsovereenkomst. Dat concludeert de Geschillencommissie van Kifid in een uitspraak over een geschil tussen Aegon en een klant met een autoverzekering bij de verzekeraar.

Een consument sluit in november 2015 een autoverzekering af bij Aegon. Wanneer in januari 2016 in zijn auto wordt ingebroken, dient de consument een schadeclaim in van 3400 euro. De verzekeraar wil de schade niet vergoeden, omdat op het moment van de auto-inbraak de consument een betalingsachterstand had van meer dan 30 dagen. Volgens de voorwaarden kan de dekking dan met terugwerkende kracht worden geschorst. Volgens de verzekeraar was de consument dan ook niet verzekerd voor de schade.

Klacht

De consument heeft zich hierover bij Kifid beklaagd. De Geschillencommissie concludeert dat in deze zaak wel een overeenkomst tot stand is gekomen, maar dat de verzekeraar geen beroep kan doen op de schorsingsclausule omdat niet is vastgesteld dat consument en verzekeraar beiden de toepasselijkheid van de verzekeringsvoorwaarden hebben aanvaard. De verzekeraar moet de autoschade alsnog aan de consument vergoeden.

De verzekeraar betwist dat er op het moment van de auto-inbraak sprake was van een verzekeringsovereenkomst met deze consument, omdat de eerste premie nog niet was betaald. De Geschillencommissie constateert dat op het polisblad duidelijk staat dat de verzekering op 12 november 2015 is ingegaan; er is geen voorbehoud gemaakt van eerste premiebetaling. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de verzekeringsovereenkomst door aanbod en aanvaarding tot stand is gekomen per 12 november 2015, is het oordeel van de Geschillencommissie.

Onterecht

De consument is van mening dat de verzekeraar ten onrechte een beroep doet op de schorsingsclausule in de voorwaarden van de autoverzekering, omdat hij de verzekeringsvoorwaarden niet heeft ontvangen. Wettelijk zijn algemene voorwaarden alleen van toepassing als beide partijen de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden hebben aanvaard en dat is volgens consument niet het geval. Volgens de verzekeraar heeft de consument door ondertekening van het aanvraagformulier de voorwaarden van toepassing verklaard. De Geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar dit niet met (een kopie van) het originele aanvraagformulier heeft bewezen. Ook op het polisblad stond een link naar de voorwaarden vermeld. De Geschillencommissie concludeert dat de enkele vermelding van verzekeringsvoorwaarden op het polisblad niet zonder meer inhoudt dat partijen de toepasselijkheid van die voorwaarden zijn overeengekomen. De verzekeraar kan daarom geen beroep doen op de schorsingsclausule in de verzekeringsvoorwaarden.

Online

De Geschillencommissie voegt in haar uitspraak nog een nadere overweging toe. Indien toepassing van de voorwaarden door beide partijen wel was aanvaard, dan zou in deze klacht de consument met succes een beroep kunnen doen op ‘vernietiging’ van de voorwaarden. De Geschillencommissie is van mening dat de verzekeraar bij het online sluiten van de verzekering de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking moet stellen op een manier dat de consument de voorwaarden kan opslaan, dat de inhoud ongewijzigd blijft en dat hij er op een later moment nog kennis van kan nemen.

Duurzame informatiedrager

De Geschillencommissie verwijst in dit kader ook naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 25 januari 2017 (zaak C-49/11, BAWAG). De voorwaarden aanbieden via een website als ‘duurzame informatiedrager’ kan alleen wanneer het eenzijdig wijzigen van de inhoud van de website door de gebruiker (de verzekeraar) en de beheerder van de website is uitgesloten. Ook moeten de voorwaarden voor een passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn. In deze zaak heeft de verzekeraar niet aangetoond dat aan die vereisten is voldaan.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

  • Joop Boer

    Onbegrijpelijk dat een KIFID tot deze uitspraak komt. Ik word angstig als ik dit lees.