Kifid: ‘ABN Amro vraagt te veel geld voor verplicht advies’

0

Een consument heeft een spaarhypotheek bij ABN Amro met daaraan gekoppeld een levensverzekering. De consument wenst een extra aflossing van 5000 euro te doen op de spaarhypotheek. De bank stelt aan het behandelen van dit verzoek een advies verplicht. Bij het verkrijgen van een advies hiervoor bij de bank zal een inkomenstoets worden gedaan en de kosten voor het advies bij de bank bedragen 750 euro.

De consument beklaagt zich bij de Geschillencommissie van het Kifid zich over het verplichte advies en kosten hiervoor bij de bank. De commissie oordeelt dat de klacht van de consument ten aanzien van de omvang van het af te nemen advies en de daarbij behorende kosten gegrond is.

Extra aflossing

De consument heeft in 1996 een hypotheek afgesloten, bestaand uit twee leningdelen: een spaargedeelte met een hypotheeksom van ruim 134.000 euro en een aflossingsvrij deel van ruim 152.000 euro. Aan de spaarhypotheek is een levensverzekering gekoppeld. Na 25 jaar op tijd betaald te hebben, wenst de man een extra aflossing te doen op de spaarhypotheek. Volgens de voorwaarden mag hij jaarlijks 20% boetevrij aflossen. Maar wanneer de man contact opneemt met ABN Amro over zijn voornemen, meldt de hypotheekadviseur van de bank dat hij hiervoor eerst verplicht advies moet inwinnen. Er kunnen namelijk fiscale gevolgen verbonden zijn aan het wijzigen van de premie voor de verzekering die aan de spaarhypotheek gekoppeld is, als hij aflost.

Verplicht advies

De bank brengt voor zo’n advies 750 euro in rekening. Verder vraagt de bank aanvullende stukken zodat zij een inkomenstoets voor de consument kan uitvoeren. Het gaat om: een getekende adviesofferte, kopie legitimatie, kopie werkgeversverklaring, recente loonspecificatie, kopie opgaaf mijnpensioenoverzicht.nl, kopie opgaaf Uniform Pensioen overzicht, opgaaf arbeidsverleden, kopie spaarhypotheekpolis, recente WOZ-bepaling, en kopie bestaande overlijdensrisico verzekering (indien van toepassing).

Niet in verhouding

Dat de aflossing fiscale consequenties voor hem kan hebben, kan de consument niet volgen; het doelkapitaal wordt met de aflossing lager en de premie voor de verzekering wordt daarop aangepast. Daarnaast staan de advieskosten niet in verhouding tot de aflossing. Hij wendt zich tot het Kifid. De Geschillencommissie is met hem van oordeel dat het in dit geval niet gaat om een substantiële wijziging van de hypothecaire geldlening. Wel beaamt de Commissie dat een spaarhypotheek een complex product. Als gevolg van de aflossing kúnnen er fiscale gevolgen verbonden zijn aan het wijzigen van de premie voor de verzekering die aan de spaarhypotheek gekoppeld is.

Premie-inleg

De bank heeft toegelicht dat voor de premie-inleg een fiscale bandbreedte-eis geldt die niet overschreden mag worden. Dit vanwege het risico op verlies van het fiscale voordeel dat de hiervoor geldende regeling biedt. Maar het is de Geschillencommissie niet gebleken dat de bank in redelijkheid een advies van dergelijke omvang verplicht kan stellen met de daarbij behorende kosten.

Nazorgverplichting

De Commissie oordeelt dat ABN Amro voor dit advies niet meer dan 375 euro in rekening mag brengen. Zij merkt bovendien op dat de consument de hypotheek heeft afgesloten in 1996, dus vóór de inwerkingtreding van het provisieverbod in 2013. Indien de consument provisie heeft betaald bij het aangaan van zijn lening, is het verdedigbaar dat het informeren van de consument over het al dan niet blijven voldoen aan de fiscale bandbreedte-eis gewoon onder de nazorgverplichting van de bank valt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.