Kans op pensioenindexatie toegenomen

0

De financiële positie van pensioenfondsen is in 2017 sterker geworden. Maar onderling verschillen de resultaten per fonds nogal. De meeste pensioenfondsen kunnen de pensioenen inmiddels weer gedeeltelijk en soms geheel indexeren. Anderen lopen nog steeds het risico op termijn te moeten korten.

Onder de pensioenfondsen die mogelijk moeten korten in de toekomst vallen ook een aantal van de grootste pensioenfondsen, zo blijkt uit onderzoek van DNB. Deze fondsen blijven onder de minimumgrens voor het eigen vermogen. Als deze fondsen niet op tijd herstellen, dan zullen ze de pensioenen in 2020 of 2021 moeten korten. Het herstel moet, zo blijkt uit de herstelplannen, net als in eerdere jaren uit beleggingsresultaten komen. In tegenstelling tot in 2015 en 2016 hebben de pensioenfondsen de in de herstelplannen opgenomen verwachte rendementen in 2017 wel gehaald.

Winnaars en verliezers

Op 31 december 2017 hadden 25 fondsen met in totaal 300.000 deelnemers voldoende vermogen om de pensioenen volledig te indexeren. 87 fondsen met een totaal van 3,4 miljoen deelnemers waren in staat de pensioenen gedeeltelijk te indexeren. 46 pensioenfondsen met in totaal 2,8 miljoen deelnemers waren niet in staat de pensioenen te indexeren, maar bevinden zich niet meer in de gevarenzone voor de wettelijke kortingen in 2020 en 2021. Dit is wel het geval bij de 47 fondsen die 10,1 miljoen deelnemers vertegenwoordigen. Dit zijn de fondsen die onder de minimum dekkingsgraad van 104,2% zitten.

Waarom het ene fonds de pensioenen volledig kan indexeren en het andere fonds nog moet vrezen voor kortingen, heeft volgens DNB verklaringen die van fonds tot fonds verschillen. Naast de aard van de pensioenregeling zijn de keuzes die pensioenfondsen maken in het beleggingsbeleid, waaronder het soort beleggingen en de mate van afdekking van het renterisico, en de hoogte van de premie belangrijk.

Herstelplannen

DNB heeft onlangs de beoordeling van de herstelplannen van 157 pensioenfondsen afgerond. Daaruit komt naar voren dat, net als in 2015 en 2016, pensioenfondsen dit jaar verwachten te herstellen door hoge verwachte beleggingsresultaten in hun herstelplannen op te nemen. In de herstelplannen draagt de premie over het algemeen negatief bij aan het herstel. Dat komt volgens DNB omdat veel fondsen de premie dempen, waardoor ze een lagere premie heffen dan voor de inkoop van de pensioentoezegging nodig is.

Nooit meer financieel nieuws missen? Kies welk platform het best bij u past en volg InFinance op:
Facebook, Twitter en/of LinkedIn

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.