Invoering Omgevingswet mogelijk later

0

Minister Hugo de Jonge wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. In de komende weken zal worden bekeken of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 kan worden.

Dat schrijft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het is volgens De Jonge belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. “Uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering”, aldus De Jonge.

Kinderziektes elimineren

De Omgevingswet voegt 26 verschillende wetten samen tot 1 wet, brengt 60 Algemene Maatregelen van Bestuur terug naar 4 en reduceert het huidige aantal van 75 ministeriële regelingen tot 1 Omgevingsregeling. Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, er wordt al veel mee geoefend, licht het ministerie toe. “De vergunningverlening functioneert al goed. Echter, we zien dat bij de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen kunnen publiceren, er verschillende onzekerheden zijn.”

Prijs leveringsakte omhoog

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelde eerder al te verwachten dat de prijs van een leveringsakte door de extra handelingen die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt, zo’n twee tot drie keer duurder zal worden. De 50Plus-fractie in de Eerste Kamer hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Hugo de Jonge.

Omgevingswet kan prijs leveringsakte verdubbelen

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.