Intermediair sterk in hypotheekkanaal

0

Bijna twee derde van de hypotheken werd dit voorjaar via het intermediaire kanaal afgesloten. Doorstromers hebben hun hypotheek relatief vaak afgesloten bij een intermediair (58% zelfstandig adviseur, 13% hypotheekketen). Verbouwers sloten de hypotheek relatief vaak af bij een bank (74%).

Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor hypotheken voorjaar 2018. Face-to-face gesprekken worden door starters en doorstromers (90% resp. 91%) vaker gevoerd dan door oversluiters en verbouwers (63% resp. 55%).

De AFM laat door marktonderzoeksbureau GfK twee keer per jaar online onderzoek doen onder consumenten naar onderwerpen zoals hypotheken en beleggen. Hierdoor krijgt de toezichthouder naar eigen zeggen meer inzicht in attitudes, intenties en gedrag van consumenten op de financiële markten. In maart en april 2018 hebben 420 consumenten die recent een hypotheek hebben afgesloten vragen beantwoord. De respondenten zijn afkomstig uit het GfK panel dat 100.000 deelnemers kent.

Meerdere adviseurs

Hypotheeksluiters hebben gemiddeld met 1,5 adviseurs een gesprek. Starters en jongeren tot 24 jaar voeren relatief vaak meer dan één gesprek (gemiddeld 1,7 resp. 1,8). Vorig jaar betaalde 19% van de sluiters die bij meerdere adviseurs een gesprek hadden gehad ook bij meerdere adviseurs voor dit gesprek. Dit voorjaar is dat aandeel gedaald.

Hoger opgeleiden hebben vaker contact met hun adviseur gehad via e-mail (46%) dan lager en midden opgeleiden (11% resp. 28%). Negatief puntje van aandacht is wel dat bijna een derde van hypotheeksluiters onder de 35 jaar niet naar een mogelijke studieschuld is gevraagd door de adviseur.

Rentevastperiode

Ruim de helft van de hypotheeksluiters heeft ervoor gekozen om de rentevastperiode langer dan 10 jaar vast te zetten (52%); 15% heeft voor een rentevastperiode van langer dan 20 jaar gekozen. Evenals vorig jaar, heeft slechts 2% van de hypotheeksluiters voor een variabele rente gekozen. Van de groep die voor een rentevastperiode van 10 jaar heeft gekozen, heeft 46% een LTI tussen 91%-100%, en 6% meer dan 100%. Dit is volgens de onderzoekers niet significant hoger dan mensen met een andere rentevastperiode.

Geen voorbehoud

Annuïteitenhypotheek bleken dit voorjaar het meest populair. Doorstromers en oversluiters sluiten vaak een aflossingsvrije hypotheek (65% resp. 68%). Relatief weinig aflossingsvrije hypotheken worden afgesloten door starters en verbouwers (9% resp. 7%).

Ruim drie kwart (77%) van de hypotheeksluiters heeft gebruik gemaakt van voorbehoud op (hypotheek)financiering. Bij ouderen vanaf 55 jaar heeft men relatief vaak op eigen initiatief hiervan afgezien (33%).

Extra consumptief krediet

Ruim de helft van de hypotheeksluiters brengt spaargeld in, terwijl bijna één op de tien een consumptief krediet gebruikt voor een deel van de financiering. Het zijn relatief meer starters (76%) die spaargeld inbrengen om tot een lager hypotheekbedrag te komen. Het bedrag aan spaargeld dat werd ingebracht, is wel licht afgenomen ten opzichte van 2017.

Recente hypotheeksluiters met een lagere opleiding maken relatief vaak gebruik van een consumptief krediet om het hypotheekbedrag te verlagen dan degenen met een hoog opleidingsniveau (19% versus 6%). De hoogte van het ingebracht consumptief krediet is niet gerapporteerd in verband met te weinig waarnemingen voor betrouwbare resultaten.

Van alle recente sluiters die meededen aan het onderzoek heeft 6% zowel eigen geld ingebracht als een consumptieve lening afgesloten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.