Interbank start compensatieregeling

4

Vandaag start Crédit Agricole Consumer Finance Nederland de uitvoering van de compensatieregeling voor klanten aan wie in het verleden te veel rente is berekend op hun doorlopend krediet. Alle op 1 januari 2008 lopende contracten of contracten die na deze datum zijn beëindigd komen in aanmerking voor een rentevergoeding.

Hiermee geeft het moederbedrijf van Interbank, De Nederlandse Voorschotbank, Intermediaire Voorschotbank en Ribank, uitvoering aan de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid in februari van dit jaar. Hierin staat dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd in de pas zal blijven met de gemiddelde marktrente voor doorlopend consumentenkrediet. Klanten aan wie in het verleden een hogere rente is berekend, hebben recht op compensatie voor de periode 1 januari 2008 tot 1 mei 2020, of tot de einddatum van het contract. Contracten die zijn beëindigd vóór 1 januari 2008 komen dus niet in aanmerking voor een rentevergoeding.

Het gemiddelde van de rentevergoedingen ligt volgens Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA CF NL) rond de 1.000 euro, maar er zijn ook veel klanten die recht hebben op een rentevergoeding die lager is dan 200 euro. Afschrijvingen of kwijtingen zijn van het bedrag aan rentevergoeding afgetrokken en vergoedingen onder de vijf euro worden niet uitbetaald. Het compensatiebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 1 mei 2020 of vanaf de datum dat het doorlopend krediet is beëindigd. Het hele compensatieproces kan via de website Mijnrentevergoeding.nl digitaal worden afgerond.

Brieven

De compensatieregeling wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat een speciaal serviceteam alle klantvragen goed kan beantwoorden. Klanten die in aanmerking komen voor de rentevergoeding ontvangen vanaf 9 mei een eerste brief van hun kredietverstrekker, waarin de compensatieregeling en Mijnrentevergoeding.nl wordt aangekondigd. Kort daarna ontvangen deze klanten een tweede brief. Hierin wordt uitgelegd wat de klant precies moet doen om de rentevergoeding aan te vragen en te ontvangen. Deze stappen staan ook vermeld op de flyer die bij deze brief is toegevoegd. Adviseurs zijn vandaag geïnformeerd over de klantcampagne en via webinars inhoudelijk bijgepraat.

Mijnrentevergoeding.nl is een initiatief van CA CF NL. Klanten met een lopend en beëindigd doorlopend krediet van een van de CA CF NL-labels, die in aanmerking komen voor rentecompensatie, loggen hier in met iDIN. Hiervoor gebruiken zij dezelfde gegevens als voor internetbankieren. Na het inloggen zien klanten direct het aanbod voor rentevergoeding. Hiervoor wordt aan de klant een digitaal akkoord gevraagd.

Compensatie is aflossing

De rentevergoeding wordt door CA CF NL in mindering gebracht op het uitstaand saldo van het lopende krediet. Als een contract beëindigd is, of de rentevergoeding is hoger dan het uitstaand saldo, dan volgt uitbetaling van het (resterende) bedrag.

Alle klanten die rentevergoeding krijgen, kunnen onderbouwing van de berekening van hun rentevergoeding bij het Serviceteam opvragen. De klant krijgt dan een brief met uitleg over de rentevergoeding toegestuurd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.