Interbank moet rentecompensatie over gehele looptijd uitkeren

0

Twee consumenten hebben zich met succes bij Kifid beklaagd over de wijze waarop Interbank de rentecompensatie heeft berekend. In de twee uitspraken van de Geschillencommissie moet Interbank de compensatie opnieuw berekenen over de gehele looptijd van het doorlopend krediet.

Meerdere consumenten hebben in 2020 van Interbank rentecompensatie ontvangen naar aanleiding van uitspraken van de Commissie van Beroep over de variabele rente op doorlopend krediet. In afwijking van deze uitspraken heeft Interbank de compensatie berekend met de fictieve ingangsdatum 1 januari 2008 en zonder een rentevergoeding te rekenen voor de periode dat de individuele kredietvergoeding lager was dan de referentierente. Dat mocht dus niet.

Kifid heeft meerdere soortgelijke klachten van consumenten over de berekening van de rentecompensatie door Interbank. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie de lijn volgen zoals in de vandaag gepubliceerde uitspraak uiteengezet.

De zaak

In deze twee klachtzaken gaat het om doorlopend krediet afgesloten door consumenten bij Interbank of een voorganger daarvan. Een krediet is op 4 maart 2005 afgesloten met op dat moment een variabele rente van 7,3%. Het andere krediet is op 17 maart 2006 ingegaan met een variabele van 6,4%. In eerdere uitspraken van Kifid is al komen vast te staan dat de consument er bij een doorlopend krediet redelijkerwijs vanuit mag gaan dat het rentetarief van zijn krediet stijgt en daalt naarmate de relevante marktrente in het algemeen stijgt en daalt. Begin 2020 heeft de Commissie van Beroep geconcludeerd dat de rentereeks uit het deskundigenrapport (CvB 2019-005c) gebruikt moet worden als referentie voor de relevante marktrente.

Referentierente ook vóór 1 januari 2008

Interbank stelt dat de referentierente zoals aangegeven in het deskundigenrapport niet de reële gemiddelde marktrentes weergeeft vóór 1 januari 2008. De Geschillencommissie gaat hier dus niet in mee. “De referentierente is het gemiddelde van vergelijkbare rentes en kenbaar uit openbare bronnen. Het verloop van het gemiddelde weerspiegelt de beweging in de relevante markt. Voor het berekenen van de rentecompensatie moet de kredietverstrekker de referentierente gebruiken zoals weergegeven in het deskundigenrapport. De Commissie van Beroep heeft dit recent in enkele uitspraken (CvB 2021-0015, CvB 2021-0020  en CvB 2021-0021) opnieuw bevestigd. De argumenten van de kredietverstrekker geven geen aanleiding om hiervan af te wijken. De kredietverstrekker dient de rentecompensatie te berekenen vanaf de start van de kredietovereenkomst.”

Verschil bij start overeenkomst bepalend

Bij het sluiten van de kredietovereenkomst is volgens de Geschillencommissie duidelijk wat het verschil is tussen de individuele kredietvergoeding en het gemiddelde rentetarief in de markt. “De kredietverstrekker moet zorgen dat dit verschil, dat dus bij aanvang van de kredietovereenkomst is bepaald, gedurende de looptijd van het krediet wordt gehandhaafd. Wanneer van dat verschil wordt afgeweken in het nadeel van de consument, heeft de consument recht op rentevergoeding. Anders dan de kredietverstrekker stelt, maakt het voor het recht op rentecompensatie niet uit of de kredietvergoeding hoger of lager was dan de referentierente. Ook terwijl de kredietvergoeding lager was dan de referentierente kan aan de consument te veel rente in rekening zijn gebracht. De individuele kredietvergoeding moet gedurende de gehele looptijd van het doorlopend krediet in de pas blijven met de referentierente.”

Opnieuw berekenen

Dit betekent dat Interbank de rentecompensatie voor deze consumenten opnieuw moet berekenen over de gehele looptijd van het doorlopend krediet op basis van de genoemde referentierente. Interbank mag voor het meebewegen van het rentetarief uitgaan van aanpassingen per kwartaal. Wanneer uit de herberekening blijkt dat de consument meer heeft betaald dan Interbank in rekening mocht brengen, dan moet de kredietverstrekker de te veel betaalde rente terugbetalen. Als de consument er voordeel van heeft gehad dat de rente niet steeds met de relevante marktrente heeft meebewogen, dan mag Interbank dat in de berekening meenemen en hoeft deze alleen terug te betalen wat de consument per saldo te veel heeft betaald.

Uitspraak 2021-0447 (Bindend)

Uitspraak 2021-0448

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.