Intensieve zorggebruikers stappen minder vaak over

0

Uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat mensen die veel zorg nodig hebben er vaker voor kiezen om niet over te stappen van zorgverzekering.

Slechts 8% zegt dat zij overgestapt zijn tegenover 15% van de mensen die weinig tot geen zorg nodig hebben. Het onderzoek is gedaan onder meer dan 1500 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar. Verzekering.nl heeft de belangrijkste resultaten van dit onderzoek voor u op een rijtje gezet. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en gezinsgrootte.

Prijs en dekking doorslaggevend

Uit het onderzoek is gebleken dat 15% van de onderzochten in 2019 is overgestapt van zorgverzekering tegenover 11% in 2018. De twee grootste beweegredenen om over te stappen zijn de prijs van de zorgverzekering en de dekking die zorgverzekering biedt. Daarnaast geeft 50% (dit was in 2018 nog 54%) aan dat zij in de laatste 10 jaar niet zijn overgestapt en zich ook niet georiënteerd hebben bij een andere verzekering. Hiervan geeft 47% aan zich pas te willen oriënteren wanneer een overstap genoeg geld zou opleveren. De belangrijkste reden voor deze personen om toch bij hun huidige verzekering te blijven waren dat hun huidige verzekeraar goede service biedt en dat zij tevreden zijn over hun huidige verzekeraar.

Opgebouwde band met verzekeraar

Voor mensen die veel zorg nodig hebben ligt dit anders. Zij zijn minder vaak overgestapt, maar hebben wel hun zorgverzekering binnen dezelfde verzekeraar aangepast. Van de mensen die veel zorg nodig hebben, geeft 14% aan dit jaar hun zorgverzekering te hebben aangepast. Ook beoordelen zij hun zorgverzekeraar vaak positiever dan mensen die vrijwel geen zorg nodig hebben. Een mogelijkheid die hiervoor gegeven wordt, is dat men vaak meer contact met hun verzekeraar heeft en hierdoor een betere band heeft opgebouwd (46%). Daarnaast zijn er ook nog twee andere veelvoorkomende redenen dat zij niet willen overstappen. Zo is men bang geweigerd te worden (18%) of is men bang meer te moeten betalen dan afgesproken was (14%).

Mensen die veel zorg nodig hebben stappen dus minder vaak over blijkt uit onderzoek. Toch lopen zij op deze manier een hoop besparingen mis. Op de site van Verzekering.nl staat een vergelijker waarmee in een paar minuten kan worden bepaald of het voordeliger is om over te stappen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar