‘Hypotheekgebonden ORV-productie staat onder druk’

0

Scildon blikt in haar jaarverslag over 2021 met tevredenheid terug, maar kijkt met gemengde gevoelens naar de toekomst. In onzekere tijden is er volgens de directie echter ook een toenemende behoefte aan een goed financieel advies.

Vanuit Hilversum bedienen de medewerkers van Scildon de 268.000 klanten. Dat zijn er 22.000 meer dan er ultimo 2020 in de boeken stonden. Het aantal polissen steeg vorig jaar met 7% tot bijna 218.000. Hierdoor en door hogere koopsommen stegen de bruto premies van 250 miljoen euro naar 266 miljoen euro. Door de continue focus op digitalisering daalde de kostenratio naar 9,4% (2020: 12,4%). Bij een gelijkblijvend eigen vermogen (169 mln) komt de Solvabiliteitsratio ultimo 2021 onder het Solvency II regime uit op 192% (2020: 178%).

Het beleggingsresultaat schiet omhoog, maar dat doet de post ‘Bruto mutatie voorziening voor levensverzekering’ ook. Dat gecombineerd met een hogere last aan netto uitkeringen, resulteert in een negatief resultaat voor belastingen van 1 miljoen euro (2020: +17 mln).

Onzekere tijden

Scildon verwacht dat de gevolgen van oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de wereldeconomie op lange termijn groot zullen zijn. Mede door hoge energieprijzen en de naweeën van de coronapandemie neemt de inflatie al sterk toe. Scildon: “Dit heeft naar verwachting een rentestijging tot gevolg. De huizenmarkt verkrapt verder door sterk stijgende prijzen en tekortschietend nieuw aanbod. Met als gevolg een daling van het aantal hypotheektransacties. De ORV-markt is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de huizen- en hypotheekmarkt. De spaarquote is in 2021 enorm gestegen door de beperkte consumptiemogelijkheden. De verwachting is dat in 2022 de consumptieve bestedingen weer zullen toenemen.

Door de vooralsnog lage rente zal de belangstelling voor beleggen blijven. Wat de invloed is van de genoemde oorlog op het beleggingsklimaat is onzeker. Maar juist in deze onzekere tijd is er behoefte aan goed financieel advies. Zowel bij particulieren als bij bedrijven. Dit geldt zowel voor advies over overlijdensrisico en vermogensopbouw en zeker ook voor pensioenvoorzieningen.”

ORV-markt

De hypotheekgebonden ORV-productie staat onder druk, merkt Scildon op in het verslag van de directie. Tegelijkertijd merkt de verzekeraar wel dat er maatschappelijk meer belangstelling is gekomen voor de noodzaak van een ORV. Intern krijgt het stroomlijnen en verder digitaliseren van de processen rondom ORV en beleggingsverzekeringen in 2022 prioriteit. “We gaan onze klant- en adviseursportalen moderniseren, zodat er meer interactie online mogelijk wordt. Online waar het kan en persoonlijk waar dat helpt en nodig is. De aandacht van de organisatie voor digitalisering van processen en portalen maakt het mogelijk de groeistrategie voort te zetten”, lezen we in het jaarverslag.

Marktpositie versterken

Scildon heeft zelf geen directe beleggingen in Rusland, Belarus of de Oekraïne. Ondanks de onzekere tijden waarin we ons momenteel bevinden verwacht de levensverzekeringsmaatschappij door de vernieuwingen die zij in al haar drie kernproducten heeft doorgevoerd, ook in 2022 haar marktpositie verder te kunnen versterken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.