Hypotheekbranche slaat handen ineen voor verduurzaming

0

De Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub) is een initiatief van instellingen in de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt waaronder hypotheekverstrekkers, investeerders, dienstverlenende instellingen en overige partijen. De 20 leden van de EEM NL Hub hebben zich gecommitteerd tot het promoten en versnellen van de verduurzaming van woningen in Nederland door middel van het interpreteren van de Europese richtlijnen voor groene hypotheken.

Leden van de Energy Efficient Mortgages NL Hub zijn ABN Amro, Achmea Bank/Syntrus Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Blauwtrust Groep, Calcasa, CMIS, De Volksbank, European Datawarehouse, Hypoport, ING, Intertrust Group, Nationale Nederlanden/Woonnu, NIBC, NHG, NN Investment Partners, Rabobank/Obvion/Vista, Stater, Venn Hypotheken. Aangesloten partijen zijn AF Advisors, DBRS, Dutch Securitisation Association, Dutch Association of Covered Bond Issuers, ERM, FitchRatings, IG&H, Moody’s Investor Services, NautaDutilh, NVB, S&P, Rutgers&Posch, Trustmoore, Verbond van Verzekeraars, Vistra en WE Adviseurs.

Doelstelling

De doelstelling van de EEM NL Hub is het ontwikkelen en onderhouden van een eenduidige interpretatie voor groene hypotheken in lijn met recente Europese wet- en regelgeving. De ambitie van de EEM NL Hub is om Europese en mondiale regelgeving zoals de EU Taxonomie en de doelstellingen voortvloeiend uit het Parijs akkoord en andere sectorinitiatieven te interpreteren en toe te passen op de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt. Hiermee beogen de aangesloten financiële instellingen een bijdrage te leveren aan de (financiering van de) verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

EEMI

Om als hypotheeksector in te spelen op de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de bebouwde omgeving en bij te dragen aan de doelstellingen voortkomend uit de Green Deal en de Europese klimaatwet is de European Mortgage Federation (EMF) het Energy Efficient Mortgages Initative (EEMI) gestart. Het EEMI heeft in meerdere landen een nationale vertegenwoordiging in de vorm van lokale ‘hubs’ en vindt frequent overleg en afstemming plaats tussen deze ‘hubs’.

Implementatie EU Taxonomie

In Nederland is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor 35% van het totale energieverbruik. Van alle gebouwen in Europa heeft ongeveer 75% de kwalificatie ‘energy inefficiënt’ terwijl naar schatting 85-95% van de bestaande bebouwing in 2050 nog in gebruik zal zijn. Momenteel ondergaat ongeveer 1% van de gebouwen jaarlijks een verduurzamingsrenovatie. Het versnellen van de verduurzaming van de bebouwde omgeving is een belangrijke pijler in het realiseren van zowel de Europese als de Nederlandse verduurzamingsdoelstellingen zoals vastgelegd in de klimaatwet. Om ervoor te zorgen dat financiering gericht wordt op duurzame economische activiteiten heeft de Europese Commissie een richtlijn uitgevaardigd (de EU Taxonomie) die bepaalt welke activiteiten als duurzaam kwalificeren.

Financiering van de verduurzaming

Ook in Nederland is de financiering van de verduurzaming van de bebouwde omgeving een belangrijk vraagstuk. De hypotheekmarkt speelt dan ook een cruciale rol in de klimaat en energie(transitie) plannen. De EEM NL Hub is voornemens hieraan bij te dragen door een eenduidige interpretatie te ontwikkelen voor groene hypotheken die de EU Taxonomie ‘vertaalt’ naar de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt met als doel transparantie te creëren voor zowel investeerders als consumenten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.