Huur- en inkomensgrenzen stap dichterbij

0

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. In het wetsvoorstel staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten.

De maatregelen werden op Prinsjesdag aangekondigd als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken. Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en die van het advies van de Raad van State, worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Inkomensgrens

De inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning wordt verhoogd naar 42.000 euro, de grens voor een eenpersoonshuishouden gaat omlaag naar 35.000 euro (in de huidige situatie is er een inkomensgrens van 38.035 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen komen zo sneller in aanmerking voor een betaalbare woning.

Het wordt daarbij mogelijk gemaakt voor woningcorporaties, gemeenten en huurders om lokaal beleid te maken om maatwerk toe te passen. Zo kunnen zij desgewenst de lokale vrije toewijzingsruimte anders inrichten als hier lokaal behoefte aan is (naar maximaal 15%). De vrije toewijzingsruimte was standaard 10%. Als er geen aanleiding of wens is om lokaal beleid te maken dan is de vrije toewijzingsruimte 7,5%.

Huurkorting

Verhuurders kunnen straks bijvoorbeeld een tijdelijke huurkorting geven aan huurders die recht hebben op huurtoeslag en een dure woning hebben. Deze tijdelijke huurkorting van maximaal drie jaar, geeft huurders de gelegenheid om te zoeken naar een passende en betaalbaardere woning.

Scheefhuurders

Woningcorporaties kunnen in de toekomst de huur van mensen met een hoog (midden)inkomen maandelijks met maximaal 50 of 100 euro verhogen. Zo draagt deze groep scheefhuurders volgens de ministerraad bij aan het verbeteren, verduurzamen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.