Hogere smartengeldbedragen toegekend

0

Uit het recent verschenen ANWB Smartengeldboek valt opnieuw een voorzichtig stijgende lijn af te leiden in de hoogte van de door rechters toegewezen smartengeld bedragen. In de nieuwe versie 2019 zijn ruim 100 nieuwe rechterlijke uitspraken over smartengeld bewerkt en verzameld.

Verreweg de meeste letselschadezaken worden nog steeds tussen partijen onderling geschikt. De gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld (immateriële schade) is volgens de samenstellers van het boek opvallend , maar geen trend. Volgens hen wijst de strafrechter, mede als gevolg van het beleid om schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces aan te moedigen, wel steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een eigen koers te varen.

Wet vergoeding affectieschade

Per 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Op grond van deze wet hebben naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen, recht op smartengeld. De rechter is daarbij wel gebonden aan gefixeerde bedragen.

Uitspraken

Het ANWB Smartengeldboek bevat circa 2.200 uitspraken en is al 60 jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht. Ruim 1.800 advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek.

De vier hoogste bedragen die in het nieuwe Smartengeldboek zijn te vinden, betreffen uitspraken van een strafrechter. Zo kende Rechtbank Noord-Nederland 250.000 euro toe aan een jongen die als gevolg van uitgaansgeweld een dwarslaesie heeft opgelopen. Rechtbank Rotterdam wees aan een man die door een schietpartij tijdens een ripdeal eveneens een dwarslaesie opliep 200.000 euro toe. Een vrouw op leeftijd die tijdens een fietstocht een ernstig ongeval overkwam en daardoor meervoudig letsel opliep, waaronder een dwarslaesie, kreeg 150.000 euro toegewezen. Na het ter perse gaan van het nieuwe boek is er nog een vonnis over een medische fout gewezen (mislukte besnijdenis) waarbij 110.000 euro werd toegekend.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.