Handhavende AFM-maatregelen bij vervroegde aflossing

0

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. De AFM overweegt nu om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat meerdere huizenbezitters een te hoge vergoeding (boeterente) betaalden voor vervroegde aflossing. Van de vijftien aanbieders zijn er negen die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. Het gaat om 32 van de in totaal 150 onderzochte dossiers. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren.

Veelgemaakte fouten betreffen individuele fouten die zijn gemaakt door onjuiste invoer van gegevens bij de berekening. Een onjuiste inrichting van systemen die fouten veroorzaken, bijvoorbeeld door het hanteren van onjuiste renteopslagen. En een onjuiste benadering van het financiële nadeel, bijvoorbeeld door het naar boven afronden van de resterende rentevaste periode.

Hoge bedragen

Een aantal aanbieders heeft naar aanleiding van de constateringen door de toezichthouder zelf onderzoek uitgevoerd. Zij kwamen daarbij tot de conclusie dat ook in vergelijkbare dossiers een te hoge berekening was gemaakt. Dit varieerde volgens de AFM van enkele euro’s tot een uitschieter van duizenden euro’s te veel. In het merendeel van de beoordeelde dossiers is niet meer in rekening gebracht dan het financiële nadeel. De AFM verwacht dat huizenbezitters die teveel hebben betaald, worden gecompenseerd.

Aflosnota’s

De AFM heeft ook vastgesteld dat de specificatie van de berekening in de aflosnota’s niet alle noodzakelijke informatie bevat. Bij alle aanbieders ontbraken één of meerdere onderdelen, waardoor huizenbezitters de berekening niet goed kunnen volgen. Bij drie aanbieders miste er zelfs zoveel informatie dat de huizenbezitters geen enkel idee kunnen krijgen waarop de berekening is gebaseerd. Deze aanbieders hebben hun specificaties inmiddels verbeterd.

Wat vooraf ging

Met dit onderzoek ziet de AFM toe op de naleving van wetgeving waarover in maart 2017 een Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ is gepubliceerd. Hiermee kunnen aanbieders de maximale vergoeding vaststellen, die vanaf 14 juli 2016 volgens de wet aan huizenbezitters in rekening mag worden gebracht. Uitgangspunt is dat aanbieders niet meer dan het door hen geleden financiële nadeel als gevolg van vervroegde aflossing doorberekenen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.