Groen hypotheekdeel Allianz met meeneemregeling

0

De nieuwe duurzame hypotheekpropositie van Allianz valt op door de looptijd van 30 jaar, de meeneemregeling en een lagere rente. Ingrediënten die nodig zijn om elke woningeigenaar een kans te geven op een duurzame woning met lagere energielasten, zegt directeur Hypotheken Kjeld Boerendonk.

“Met het huidige duurzaamheidsbeleid krijgen we de woningvoorraad niet voor 2050 verduurzaamd”

Allianz is ruim 30 jaar actief op de Nederlandse hypotheekmarkt. Sinds 2011 brengt het hypotheken op de markt op basis van eigen funding. Sindsdien is de geldverstrekker gegroeid van een kleine aanbieder naar een middelgrote speler in de markt voor NHG Hypotheken en sinds 2019 ook voor hypotheken die buiten NHG vallen. Vorig jaar groeide de hypotheekportefeuille met 2,5 miljard euro tot circa 9 miljard. De funding is afkomstig van de individuele Allianz-entiteiten op het Europese continent. Dat deze bedrijfsonderdelen beleggen in Nederlandse hypotheken zegt ook iets over het vertrouwen van deze landen in onze hypotheekmarkt, zegt Kjeld Boerendonk.

Allianz is al lange tijd sectorleider in de Dow Jones Sustainability Index. Daarnaast is Allianz een van de partijen die aan de wieg stond bij het opzetten van de Net-Zero Asset Owner Alliance. Die werd in september 2019 gelanceerd tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties. De Alliantie – en dus ook Allianz – zet zich in voor klimaatneutrale beleggingsportefeuilles in 2050. Voor Allianz betekent dit dat investeringen in de Nederlandse woningmarkt groener moeten worden. Als reactie op de vraag van de fundingpartners en de eigen visie op duurzaam wonen, lanceert Allianz in Nederland een nieuwe duurzame hypotheekoplossing, waarmee het alle klanten de kans wil geven om hun woning te verduurzamen.

Geen nieuwbouwkorting

In tegenstelling tot veel andere marktpartijen heeft Allianz er bewust voor gekozen om niet mee te gaan met de hype van A-labelkortingen op woningen die al groen zijn. Om daadwerkelijk impact te kunnen maken, wordt die gereduceerde rente gegeven aan het leningdeel waarmee het verduurzamen van de woning wordt gefinancierd. De gereduceerde rente van het groene leningdeel ligt ruim 1 procent lager dan de rente op hypotheken met NHG. “Dat is een aantrekkelijk tarief waarmee je mensen die hun woning willen verduurzamen echt kunt helpen, zeker als ze een energielabel D of hoger hebben”, zegt Boerendonk. Ondanks de keuze om geen groene rentekorting toe te kennen aan nieuwbouw, staat Allianz voor deze woningen wel honkvast hoog in de rentelijsten. Boerendonk: “Dus neem bij de keuze voor een geldverstrekker ook altijd de aanbieder zonder een A-labelkorting mee in de vergelijking.”

Rendabele keuzes

Allianz ontzorgt de adviseur door hen te wijzen op de mensen voor wie woningverduurzaming een hot topic is en direct een besparing kan opleveren. Bij Allianz verloopt het merendeel van de hypotheekaanvragen via directe aanstellingen en dus minder via de ketens. Nadat de geadviseerde groene financiering is goedgekeurd, zorgt Allianz-partner homeQgo er vervolgens voor dat de klant de voor zijn woonsituatie meest rendabele keuzes maakt en volledig wordt ontzorgd in het installatietraject dat daarop volgt. “Voor het financieren van woningverduurzaming kun je bij ons maximaal 35.000 euro lenen op basis van de voordelige nieuwe duurzame hypotheekoplossing. Door samen te werken met homeQgo maken we voor de klant inzichtelijk welke maatregelen in zijn specifieke situatie genomen kunnen worden.

Als je daarin bewuste keuzes maakt, hoeft woningverduurzaming lang niet altijd groots aangepakt te worden. Met kleine stapjes kun je – zeker bij de hogere energielabels – grote besparingen op de energielasten realiseren”, aldus Boerendonk.

Onbekend energielabel

Het besparen op de energiekosten is voor de meeste mensen de belangrijkste reden om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Het energielabel maakt dit verbruik inzichtelijk en dat is vooral handig bij de aankoop van een woning. We staan echter ook voor de opgave om de bestaande woningportefeuille te verduurzamen, maar daarvan is lang niet altijd het energielabel bekend. Dat maakt het lastig om te weten waar we nu staan, zegt Boerendonk. “Wij helpen mensen om hun woning op een efficiënte manier duurzamer te maken, maar vanwege de hoge kosten vragen we de klant niet om daarna het nieuwe energielabel aan te vragen. Dat betekent wel dat wij het resultaat van onze inspanningen om de hypotheekportefeuille te vergroenen niet enkel via energielabels kunnen aantonen.”

Boerendonk verwacht dat op termijn 15 procent van de bestaande klanten gebruik gaat maken van de nieuwe duurzame hypotheekpropositie.

Van alle woningen met een Allianzhypotheek weet de geldverstrekker op dit moment van 43 procent niet wat het (juiste) energielabel is. Boerendonk: “Het is in dat licht natuurlijk niet goed dat het huidige beleid er op gericht is dat een woningeigenaar pas een definitief energielabel aanvraagt bij verkoop of verhuur van de woning. Dat is het moment waarop het hebben van een definitief energielabel verplicht is.

Als we dat beleid niet aanpassen, dan voorspel ik dat we voor 2050 niet de gehele woningvoorraad definitief gelabeld kunnen krijgen. Het aanvragen van een definitief energielabel zou daarom meer gestimuleerd moeten worden. De hoge aanvraagkosten staan op dit moment echter lang niet altijd in verhouding tot de investering die gedaan moet worden om dat nieuwe label te bereiken. Een oplossing hiervoor zal in een breder verband gezocht moeten worden.”

Looptijd 30 jaar

Een ander opvallend detail aan het duurzame leningdeel van Allianz is de looptijd tot maximaal dertig jaar met daarnaast een rentevaste periode van 10, 20 of 30 jaar. De relatief lange looptijd van het lineair of annuïtair af te lossen leendeel zorgt voor een extra lage maandlast, waarmee Allianz woningverduurzaming voor een nog grotere groep bereikbaar maakt. Voor sommige maatregelen geldt dat de aflostermijn langer is dan de economische leeftijd, maar gezien de relatief kleine bedragen en het simpele feit dat een groep mensen de hoge energielasten anders niet kunnen verlagen, is dit volgens Boerendonk goed te verdedigen. “Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is noodzaak, geen luxe.”

Meeneemregeling

Mensen blijven verhuizen, dus heeft Allianz een meeneemregeling voor het groene leningdeel. De rente van het restant van het groene leningdeel kan mee worden verhuisd, mits dit opnieuw wordt aangewend voor verduurzaming in het nieuwe huis. Mocht de klant daar niet voldoende aan hebben dan kan er ook een verhoging van het leningdeel worden aangevraagd tegen het aantrekkelijke rentetarief op dat moment. We willen het voor onze klanten zo attractief mogelijk maken om ook hun nieuwe woning te verduurzamen.

Boerendonk verwacht dat op termijn 15 procent van de bestaande klanten gebruik gaat maken van de nieuwe duurzame hypotheekpropositie om hun woning te verduurzamen. Een mooie uitdaging voor de met Allianz samenwerkende hypotheekadviseurs.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.