Ger Jaarsma: ‘Hand in hand’

0

Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, schrijft in zijn column in een special magazine van de Pensioenfederatie over hoe pensioenfondsen bijdragen aan de energietransitie.

Jaarsma: “Hoe kunnen pensioenfondsen bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs? In het klimaatcommitment hebben pensioenfondsen, samen met banken, verzekeraars en vermogensbeheerders hun steun toegezegd. Ze gaan de CO2 in hun portefeuille in kaart brengen en verminderen en ze gaan bijdragen aan de energietransitie. Actieplannen per pensioenfonds zijn te vinden op www.klimaatcommitment.nl/actieplannen.”

Er is meer nodig

“De minister van Financiën gaf de financiële sector enerzijds een pluim voor deze actieplannen en het hoge ambitieniveau ervan. Anderzijds vond ze deze nog niet concreet genoeg, schreef ze in de brief toen zij het voortgangsrapport op het Klimaatcommitment op 13 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde. Ze wil met de sector bespreken of en zo ja, welke wetgeving hen gaat helpen. Mocht er wetgeving voor de financiële sector komen, dan moet die hand in hand gaan met normering en beprijzing in de reële economie. De instrumenten van beleggers zijn krachtig, maar er is meer nodig. Aandeelhoudersmacht inzetten om bedrijven te bewegen te verduurzamen kan bijdragen, maar wetgeving is nog krachtiger. En het begint met transparantie, zoals dat vanuit Europa al wordt gevraagd. Met de Europese wetgeving CSRD verbetert de beschikbaarheid en kwaliteit van emissiedata, wat voor het rapporteren van CO2 in de portefeuille nodig is. Dat helpt pensioenfondsen bij het bepalen het CO2-gehalte van hun beleggingen en de overweging om wel of niet in een bedrijf te gaan beleggen. Zo worden de actieplannen vanzelf concreter.”

Concrete plannen

“Als we het over concrete plannen hebben; er gebeurt al ontzettend veel. Voor de tweede afspraak in het klimaatcommitment – de energietransitie – dragen pensioenfondsen bij aan de bouw van windparken, investeren ze in start-ups zoals innovatieve techbedrijven, en werken ze aan verduurzaming van vastgoed. Op de volgende pagina’s is een aantal voorbeelden uitgelicht van projecten die pensioenfondsen ondersteunen. Zo dragen hun deelnemers terwijl ze pensioen opbouwen tegelijkertijd bij aan de grote maatschappelijke opgaven in Nederland.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.