Ger Jaarsma: “Een breuk met het verleden’

0

Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, schrijft in zijn column op de eigen website over de kritiek die sommige mensen hebben op de Pensioenfederatie en op hun ‘verzanden in behoudzucht’ en ‘lijden aan tunnelvisie’.

Jaarsma: “Voor wie het leven niet al te zwaar opneemt, iets waar ik elke dag weer naar streef, is het een genoegen om te lezen wat er zoal over je wordt geschreven. De Pensioenfederatie zou deel uitmaken van een heuse ‘pensioenmaffia’, waarin ijverig wordt ingezet op boosaardige ‘netwerkcorruptie’. Het ontbreekt er nog maar aan dat we worden ingedeeld bij de reptielen die volgens Thierry Baudet de wereld beheersen.”

Behoudzucht en tunnelvisie

“Onlangs ging het – in iets beschaafdere termen – weer los op PensioenPro. We zouden als Pensioenfederatie ‘verzanden in behoudzucht’, en we zouden lijden aan ‘tunnelvisie’. Met alle respect voor de auteurs van deze artikelen, is hier wel het een en ander tegenin te brengen. Allereerst de behoudzucht. De schrijver van het betreffende verhaal beweert dat de pensioensector blijft hangen aan oude denkbeelden. We moeten volgens hem bijvoorbeeld durven erkennen dat de overgang van db-regelingen naar premieregelingen echt een breuk met het verleden is.”

Wonderlijke stellingname

“Een wonderlijke stellingname, in mijn visie, want ik denk dat maar weinigen in de pensioensector dit bestrijden. We gaan zelfs een stapje verder. We hebben namelijk een premieregeling ontwikkeld die het belangrijkste nadeel ervan – een verminderde solidariteit – in hoge mate opheft. Als straks de stelselwijziging een feit is, is er immers een buffer om grote schommelingen in de uitkeringen tegen te gaan. Hoe dat concreet vorm krijgt verschilt per fonds, maar het principe is in elk geval wettelijk geregeld.”

Niet uniek

“Ik zal niet zeggen dat dit systeem uniek is in de wereld, want er zijn momenteel 196 internationaal erkende onafhankelijke staten (nog meer dan er pensioenfondsen in Nederland zijn). En ik heb niet van alle landen even scherp op het netvlies wat de actuele wettelijke ontwikkelingen op pensioenvlak zijn. Maar ik denk wel dat er vanuit ambtelijke apparaten in de diverse hoofdsteden en vanuit de hoofdkantoren van buitenlandse pensioenfondsen, met belangstelling wordt gekeken naar wat wij hier doen.”

WTP

“Dan het punt van de tunnelvisie. De auteur van dit stuk verwijt de vakbonden, de werkgevers en de Pensioenfederatie dat zij vasthouden aan de WTP. Dat zou onder meer blijken uit een ingezonden stuk in PensioenPro waarin deze organisaties ‘nog eens stelden dat het nieuwe stelsel het goede van het oude stelsel bewaart en ook nog eens eerlijker is’.”

Vasthouden

“Dat is een boeiende manier van denken, want ik weet niet zo zeker of vasthouden aan een ingenomen standpunt blijk geeft van tunnelvisie. Als de trainer van Ajax blijft zeggen dat hij kampioen wil worden, dan vind ik niet dat hij zijn werk verkeerd doet. Als Ursula von der Leyen beweert dat de Russische inval in Oekraïne een slechte zaak is, dan ben ik verheugd dat zij dat standpunt niet verlaat.”

Onmiskenbare verbeteringen

“Dus als de sociale partners en de pensioensector na tien jaar onderhandelen vasthouden aan de WTP, met al zijn onmiskenbare verbeteringen, dan vind ik dat eigenlijk wel begrijpelijk. Een tunnelvisie is dat naar mijn idee niet. En mocht je dat toch willen beweren, dan moet je in elk geval erkennen dat het om een heel brede tunnel gaat. Een tunnel waar de vakbonden, de werkgevers, de pensioenfondsen, de uitvoeringsorganisaties, de ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plus hun minister, veel politici en tal van andere weldenkende mensen die ik nu even over het hoofd zie, ruimschoots in passen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.