Gemiddelde maximumvergoeding externe advocaatkosten in 6 jaar gehalveerd

0

Rechtsbijstandverzekeraars verlagen jaar op jaar de vergoeding voor externe advocaatkosten, als procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is. In zes jaar tijd is het gemiddelde maximum bedrag gehalveerd van 20.000 naar 10.000 euro. Bij ruim 70% van de producten is bovendien een eigen bijdrage van tenminste 250 van toepassing. In 2015 was dat nog bij minder dan de helft van de polissen het geval.

Dat in meer staat te lezen in het Special Item Recht en Aansprakelijkheid van MoneyView.

Naturadekking

Van oudsher hebben rechtsbijstandverzekeringen een naturadekking. Juristen in dienst van de uitvoerende instantie van de verzekeraar verlenen rechtshulp, totdat een juridische procedure vertegenwoordiging door een advocaat vereist. Is die advocaat verplicht, dan worden de kosten daarvan wel voor een aanzienlijk deel vergoed. In 2013 maakte het Europese Hof van Justitie met het DAS/Sneller-arrest de weg vrij voor vrije keuze van een advocaat in geval van een procedure waarbij dat procestechnisch niet verplicht is. De vergoedingen van de daarmee samenhangende kosten worden sindsdien steeds verder ingeperkt.

Vrije keuze

MoneyView: “Recent lijken uitspraken van datzelfde Hof in een Belgische en het Kifid in een Nederlandse zaak het recht op vrije keuze te verruimen naar de fase die kan leiden tot een procedure en niet pas als daar sprake van is. Tegen de uitspraak van het Kifid loopt een hoger beroep. Mocht die beslissing de eerdere uitspraak van het Kifid bevestigen, zijn verdere beknottingen van dekkingen en uitkeringen en premieverhogingen vrijwel zeker.

Vijf sterren

MoneyView heeft ook de jaarlijkse ProductRating vastgesteld voor rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

  • Rechtsbijstandverzekeringen, vijf sterren voor Voorwaarden: ABN Amro Rechtsbijstandverzekering, Aegon Rechtsbijstand Flex en ING Rechtsbijstand Particulieren
  • Rechtsbijstandverzekeringen, vijf sterren voor Premiestelling: ABN Amro Rechtsbijstandverzekering, ASR Rechtsbijstandverzekering en Univé Rechtsbijstandverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP), vijf sterren voor Voorwaarden: ASR, ING en Vereniging Eigen Huis
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP), vijf sterren voor Premiestelling: Aon, United Insurance en Vereniging Eigen Huis (leden)

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.