Gelijke arbeidsvoorwaarden EU-gedetacheerden

0

Met de herziene Detacheringsrichtlijn krijgen gedetacheerde Europese werknemers vanaf vandaag recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Hierdoor worden de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen Nederlandse en gedetacheerde buitenlandse werknemers kleiner.

Door de nieuwe wetgeving krijgen gedetacheerde uitzendkrachten vanaf de eerste dag recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Ook krijgen gedetacheerde werknemers die langer dan 12 maanden in Nederland werken recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zij hebben dan recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao’s. Deze periode van 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden wanneer de werkgever dit meldt.

Huisvesting

Ook wordt de zogenoemde harde kern van de arbeidsvoorwaarden uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en onkostenvergoedingen. Die harde kern wordt gevormd door de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het minimumloon en regels voor vakantie, verlof, werk- en rusttijden uit de wet en uit algemeen verbindend verklaarde bepalingen van cao’s. Door deze uitbreiding gelden er nieuwe plichten voor werkgevers. Zo gelden er straks voorwaarden voor de huisvesting van werknemers, indien de werkgever huisvesting ter beschikking stelt aan de werknemers die zich niet op hun gewone werkplek in Nederland bevinden. Ook komen er nieuwe regels voor de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn.

Europese Detacheringsrichtlijn

De rechten van werknemers uit de EU, EER en Zwitserland die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd, vloeien voort uit de Europese Detacheringsrichtlijn uit 1996. In 2018 zijn de EU-lidstaten overeengekomen om deze richtlijn aan te passen. Nederland was daar een groot voorstander van en heeft zicht ingezet voor de aanpassingen die het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers verkleint. Dat bevordert een gelijk speelveld tussen ondernemingen en gaat verdringing van het lokale arbeidsaanbod tegen. Het kabinet hecht vooral aan het uitgangspunt dat mensen die hetzelfde werk op dezelfde plek doen, daar ook hetzelfde loon voor krijgen.

De herziene Detacheringsrichtlijn wordt onder meer geïmplementeerd in de WagwEU en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet Avv).

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.