Geldverstrekker, hoe groen is jouw hypotheekportefeuille?

0

Met een transparante en voor iedereen toegankelijke klimaatrapportage laat Vista Hypotheken de wereld zien hoe groen haar woningportefeuille is. CEO Floor van Workum: “Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen moet je eerst weten waar je nu staat. Vista speelt open kaart over de portefeuilleverdeling naar energielabels, maar ook de totale CO2 uitstoot van de woningen die wij gefinancierd hebben. Ik nodig de hele financiële sector uit hetzelfde te gaan doen.”

‘The time is now. We either succeed of fail together.’

Naast CEO van Vista Hypotheken vervult Floor van Workum binnen de Rabobank Groep een rol als Hoofd Energietransitie Retail. Daarin is zij onder andere verantwoordelijk voor het programma ‘Bankier van de energietransitie’. Van Workum: “Dat is een innovatieprogramma van waaruit we op dit moment acht nieuwe producten ontwikkelen op het snijvlak van bankieren en energie. Voor consumenten, MKB, wholesale en internationale klanten. Ons doel is de energietransitie versnellen en nieuwe businessmodellen creëren. Businessmodellen die rendement opleveren. En dan bedoel ik niet alleen in harde euro’s, maar in het bijzonder ook maatschappelijk rendement en een bijdrage aan het klimaat. Die drie zaken moeten in balans zijn, in alle businesscases die wij maken.”

Sectorcollectief Duurzaam Wonen

Als frontrunner op gebied van Duurzaam Wonen was Van Workum eveneens initiatiefnemer van het in 2020 opgerichte Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Een krachtenbundeling van geldverstrekkers, intermediairs, opleiders en andere instanties om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. De missie om alle hypotheekadviseurs in Nederland op te leiden tot Adviseur Duurzaam Wonen is inmiddels volbracht. Met de opgedane kennis kunnen adviseurs het onderwerp verduurzamen van de eigen woning uitlichten in al hun adviesgesprekken met huizenkopers en woningbezitters. Daarmee spelen zij een belangrijke rol in het versnellen van de vergroening van het woningbestand.

Het is nog niet genoeg

Vista Hypotheken maakt die versnelling nu individueel zichtbaar door open kaart te spelen over de vergroening van haar eigen woningportefeuille. Van Workum: “We gaan rapporteren over de huidige energie labels van de woningen die gefinancierd zijn met een Vista Hypotheken. Daarnaast laten we zien welke labelstappen er worden gemaakt in onze portefeuille. Deze resultaten vergelijken we met de landelijke data, zodat we beter dan nu kunnen zien waar we staan. We komen ook naar buiten met cijfers over de CO2-uitstoot van onze gehele portefeuille, in vergelijking met de klimaatdoelen van Parijs.

Nederlandse woningen moeten in 2050 energieneutraal zijn. Om dat doel te halen zal de hele sector in de versnelling moeten. Laat de buitenwereld zien hoe je de gemaakte klimaatafspraken voor jezelf denkt te gaan realiseren. Er wordt veel gedaan, maar het is simpelweg niet genoeg. Ook wij als relatief nieuwe speler op de markt moeten nog flink aan de bak om de klimaatdoelstellingen en -afspraken voor 2030 en 2050 te halen.”

Samen optrekken

Als pionier wil Vista kijken welke data nog meer beschikbaar is en hierover naar buiten treden. “Op deze manier zien wij in een vroeg stadium waar we tegenaan lopen en kunnen we de stappen voor onze eigen portefeuille goed en helder bepalen. Het start met inzicht, maar daarna is het van belang om de gegevens uit de rapportage te interpreteren en hierop acties te formuleren. Dat doen we het liefst samen met andere geldverstrekkers. Want de klimaatdoelen bereik je als bedrijf niet alleen, dat kan alleen als de hele hypotheekketen van geldverstrekker tot adviseur en alles daartussen gezamenlijk optrekt. Alleen dan maak je voldoende impact om ergens uit te komen. We hopen met onze transparante vergroeningsrapportage ook andere geldverstrekkers uit te dagen hetzelfde te doen, zodat we ook landelijk weten hoe we er als sector voor staan. Daarbij is het van belang om landelijk op een uniforme wijze te rapporteren. Door de handen in een te slaan komen we samen verder dan alleen.”

Groene HDN Index

Voor die uniforme wijze van rapporteren ziet Van Workum een rol weggelegd voor HDN. In januari is binnen de HDN Index het duurzaamheidsdashboard beschikbaar gekomen. Dit nieuwe dashboard laat actuele cijfers zien over energielabels, hoeveel er bij een hypotheek wordt uitgegeven aan energiebesparend budget en energiebesparende voorzieningen, en in welke locatie, inkomens- of leeftijdscategorie mensen investeren in duurzaamheid. De informatie is afkomstig uit de hypotheekaanvragen die over het HDN Platform gaan. Van Workum hoopt dat de data binnen het duurzaamheidsdashboard de komende tijd zodanig kan worden uitgebreid, dat voor individuele marktpartijen een vergelijking met de klimaatdoelen van Parijs mogelijk wordt.

Landelijke campagne

Via HDN zouden we dus kunnen komen tot een landelijke benchmark zonder individuele inzichten. Bij Vista willen ze daar niet op wachten en dat inzicht nu al geven. Waarom zouden ander partijen dat voorbeeld volgen? Van Workum: “We staan allemaal voor dezelfde uitdaging en dat is een gemiddeld energielabel A in 2030. Waarom zou je geheimzinnig moeten doen over de energielabelverdeling en CO2-footprint van je woningportefeuille? Het is misschien confronterend, maar tegelijkertijd creëer je daarmee een stuk bewustwording voor jezelf en naar buiten toe. Door samen transparant te zijn kunnen we de buitenwereld laten zien waar we als sector staan en welke vorderingen er worden gemaakt. Niet iedereen lijkt zich er nog van bewust voor welke grote opgave we als sector staan. Met een focus op nieuwbouw kom je er echt niet. Er zullen forse investeringen gedaan moeten worden in de bestaande portefeuilles.”

Ook op het gebied van marketing en kennisoverdracht kan de hypotheekketen veel meer samenwerken, zegt Van Workum. “Met de landelijke campagne ‘Word ook aflossingsblij’ hebben we laten zien dat we dat kunnen. Eigenlijk vreemd dat zo’n gezamenlijke campagne er nog niet is voor verduurzaming. Ik denk dat het urgentiebesef nog niet bij alle partijen in de keten hoog genoeg is, de neuzen staan nog niet allemaal dezelfde kant op. Vista hoopt met deze stap het zetje te geven om gezamenlijk nieuwe vervolgstappen te zetten. Een handtekening onder het klimaatakkoord is niet vrijblijvend. Om helder te krijgen wat hiervoor nodig is moet er een heel concreet plan van aanpak komen. Het besef dat Parijs nog ver weg is en 2030 snel dichterbij komt, zal zo hier en daar een shockgolf teweegbrengen schat ik in. Laten we er daarom samen de schouders onder zetten. Nu!”

Zo staat Vista er zelf voor

Vista energielabels (3/2022)

Vista CO2 (3/2022)

 

Dit interview verscheen voor abonnees eerder in InFinance Magazine

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.